Politica de coeziune 2014-2020Comisia Europeană a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune este concepută și pusă în aplicare, și anume:

· concentrarea asupra priorităților Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

· recompensarea performanțelor; sprijinirea programării integrate;

· accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește atingerea obiectivelor convenite;

· consolidarea coeziunii teritoriale;

· simplificarea aplicării.

În cuprinsul acestui material regăsiți informații despre: propunerile legislative privind politica de coeziune a UE 2014-2020; normele comune aplicabile fondului european de dezvoltare rurală, fondului social european, fondului de coeziune, FEADR și EMFF.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor mai multe exemplare ale acestei broșuri, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2011.