Natura 2000 – 40 years of the Birds DirectiveRețeaua Natura 2000 este alcătuită din situri conform Directivei Habitate și Directivei Păsări.
Un sit este o arie protejată ce face parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, cu rol principal de protecție și conservare a speciilor și habitatelor de pe teritoriul Uniunii Europene.
Adoptată în 1979, Directiva UE privind păsările a fost una dintre primele legi de mediu care au fost adoptate la nivel european. Datorită acestei directive, peste 5611 de situri au fost protejate pentru păsările sălbatice din UE.
Conform platformei interguvernamentale de politică științifică privind serviciile de biodiversitate și ecosistem (IPBES), natura pe cea mai mare parte a globului a fost modificată în mod semnificativ de mai mulți factori umani, ecosistemele și biodiversitatea prezentând un declin rapid.
Astăzi, aproximativ 1 milion de specii de animale și plante sunt amenințate cu dispariția mai mult ca niciodată. Motorii direcți ai acestor schimbări de natură cu cel mai mare impact la nivel mondial sunt: schimbările în utilizarea terenurilor și a mării; schimbarea climei; poluarea și invazia speciilor străine.
Obiectivul principal al Uniunii Europene este de a stopa pierderea biodiversității, a degradării ecosistemelor și restabilirea acestora. Până în 2030 acest obiectiv poate fi realizat doar prin schimbarea factorilor economici, sociali, politici și tehnologici.

Revista ”Natura 2000 – 40 years of the Birds Directive”.
Luxemburg: Oficiul Pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019.