Vulcanus în JaponiaProgramul constă în stagii de practică în domeniul industrial pentru studenţii din Uniunea Europeană/COSME. Stagiile încep în septembrie şi se finalizează în august anul următor, pentru a corespunde cu anul academic din statele membre UE.

Programul urmăreşte să îmbunătăţească şi să stimuleze cooperarea industrială şi înţelegerea reciprocă dintre Japonia şi UE

Studenţii urmează:

  • un seminar de o săptămână despre Japonia,
  • un curs intensiv de patru luni de limba japoneză,
  • un stagiu de practică de opt luni într-o companie japoneză.

Obiectivele sunt:

  • familiarizarea cu tehnologiile avansate utilizate de companii de vârf din Japonia;
  • învăţarea limbii japoneze, înţelegerea şi aprecierea culturii japoneze pentru o experiență plină de satisfacție de un an în străinătate;
  • pregătirea pentru o carieră viitoare în relaţie cu companii și oameni din Japonia.

Studenţi eligibili:

  • cetăţeni din statele membre UE sau statele COSME
  • studenți din următoarele domenii: știința calculatoarelor, inginerie, inginerie mecanică, chimie, electronică, biotehnologie, inginerie electrică, fizică, telecomunicații, inginerie nucleară, inginerie civilă, ingineria materialelor, sisteme de producție.

Studenții trebuie să se afle în cel puțin al patrulea an de studiu la o universitate din UE/COSME și în penultimul an de doctorat. În conformitate cu reglementările universităților respective, studenții urmează fie cursuri universitare, fie cursuri postuniversitare și au capacitatea de a urma un curs în afară – ca o parte recunoscută a cursurilor lor sau ca un an de pauză. Studenții trebuie să prezinte un certificat de înscriere la universitate înainte de a începe programul.

Suport:

Acest program este finanţat de Centrul pentru Cooperare Industrială UE – Japonia și de companii gazdă japoneze. Candidaţii admişi primesc granturi (1.900.000 Yen) pentru acoperirea cheltuielilor de transport în şi din Japonia şi a cheltuielilor de subzistență în Japonia. Totodată, participanţii sunt scutiţi de taxele de şcolarizare pentru cursurile de limbă si seminar, iar cazarea este gratuită în timpul seminarului, cursului de limbă și stagiului de practică.

Selecţia se face pe baza performanţelor academice, opiniei tutorilor, cunoştinţelor de limba engleză (scris şi vorbit), motivaţiei candidaţilor şi atitudinii lor faţă de relaţiile UE – Japonia, precum şi abilităţii lor de a se adapta la o cultură diferită.

Termen limită: 20 ianuarie 2020.

Sursa: https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/144

Mai multe detalii la: http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan