Date limită proiecte – Ianuarie 2020Schema de minimis pentru start-up-uri si spin-off-uri

Schema de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN OFF-urilor inovatoare”, PO Competitivitate, Axa prioritara 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor”, actiunea 1.2.1 „Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere”.

Aceasta schema are ca obiectiv sprijinirea crearii SPIN-OFF-urilor inovatoare si dezvoltarii START-UP-urilor inovatoare pe baza transferului rezultatelor cercetarii-dezvoltarii obtinute in universitati sau institute, in vederea realizarii de produse si servicii noi sau semnificativ imbunatatite. Intreprinderile asistate vor fi atent selectionate, pe baza unei analize riguroase a planurilor lor de afaceri. Solicitantii trebuie sa demonstreze ca au dreptul sa utilizeze un rezultat obtinut din activitatea de cercetare.
Prezenta schema se adreseaza:
(a) SPIN-OFF-urilor – intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati;
(b) Intreprinderilor START-UP – desemneaza intreprinderile infiintate de maximum 3 ani, care implementeaza un rezultat de cercetare.

Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:

·  dezvoltarea unui SPIN-OFF independent (infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor);

·  activitati de cercetare-dezvoltare;

·  achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare, servicii de consultanta pentru inovare si servicii suport pentru inovare;

·  achizitia de active necorporale, utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;

·  activitati necesare pentru dezvoltarea produsului (bun sau serviciu), a procesului de productie a acestuia.

Sprijinul financiar in cadrul acestei scheme se acorda beneficiarilor sub forma de granturi directe, in limita sumei reprezentata de plafonul de minimis, astfel:

·  Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.

Pentru intreprinderile care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier.

Ajutorul de minimis va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minim 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi sustinute din fondurile proprii ale beneficiarului.

Cheltuielile eligibile in cadrul schemei sunt:
1. Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare) pentru cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului in masura in care acestia sunt angajati in proiect;
2. Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare:

· servicii de cercetare-dezvoltare,

· servicii de consultanta in domeniul inovarii (asistenta tehnologica, servicii de transfer de tehnologie, consultanta in materie de achizitie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala, consultanta referitoare la utilizarea standardelor),

· servicii suport pentru inovare (cercetare de piata, servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate, servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect);

3. Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
4. Cheltuieli pentru achizitia, validarea si protejarea activelor necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
5. Cheltuieli pentru achizitia de materii prime, materiale, consumabile si alte produse similare, necesare proiectului.
6. Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect;
7. Cheltuieli pentru crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru SPIN-OFF);
8. Cheltuieli generale de administratie (de regie) implicate direct de activitatile proiectului (de exemplu cheltuieli pentru servicii de comunicatii si plata utilitatilor, cheltuieli salariale pentru personalul administrativ, cheltuieli pentru inchiriere de spatii necesare desfasurarii activitatilor proiectului).

Prezenta schema se aplica pana la 31 decembrie 2020 in limita bugetului alocat. Platile se efectueaza pana in 2023.

Sursa: https://www.finantare.ro/schema-de-minimis-pentru-start-up-uri-si-spin-off-uri.html