În prim-plan Educația și Formarea Profesională în RomâniaÎnvățământul profesional și tehnic (ÎPT) este furnizat la nivelul învățământului secundar superior și la nivelul post-secundar.

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic coordonează crearea standardelor de formare profesională pentru calificări, acestea fiind validate de comisiile sectoriale și aprobate de minister.

Formarea profesională pentru adulți este oferită de furnizori autorizați publici și privați, luând în considerare nevoile angajatorilor și nevoile adulților în ceea ce privește competențele de bază.

Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții, 2015-2020, vine să răspundă provocărilor prin acțiuni pentru creșterea participării la formare și îmbunătățirea recunoașterii rezultatelor învățării anterioare.

În acest pliant regăsiți o statistică cu privire la educația și formare profesională în România, în perioada 2016 – 2017.

La sediul Centrului Europe Direct  Argeș găsiți un exemplar al acestui material informativ, în limba română.