Date limita pentru depunere proiecte – August 20097 aug 2009 – Media (2007-2013) – Formare

Acesta este un program de formare pentru profesionistii din industria audio-vizuala europeana. Scopul este de a ajuta oamenii din acest domeniu sa se adapteze la dimensiunea europeana si internationala a pietei audio-vizualului, promovand formarea profesionala continua si folosirea noilor tehnologii.

Obiectivele operationale ale programului MEDIA – Formare sunt:

Perfectionarea abilitatilor profesionistilor din domeniul audio-vizual european, astfel incat calitatea materialelor din audiovizual sa creasca. Programul va sprijini actiunile din urmatoarele domenii:
Formarea in noile tehnologii din audiovizual – urmareste dezvoltarea abilitatilor celor din domeniu de a folosi tehnologiile digitale, in special in aria lor de activitate.
Implementarea noilor tehnologii in activitatile din audiovisual:

 • productie (de exemplu, productie digitala, animatie 3D, HDTV)
 • post-productie (de exemplu, efecte speciale)
 • distributie: noi canale pentru distribuirea filmelor catre TV si cinema
 • marketing: folosirea noilor mijloace media pentru a promova materialele din audiovizual (de exemplu, Internet, telefoane mobile)
 • noi piete (Internet, telefoane mobile, cinema 3D)
 • restaurarea si conservarea tehnologiilor.

Fondurile comunitare nu pot depasi 50% sau 75% din costurile totale eligibile.

Grupurile tinta eligibile:
studentii de la scolile de film sau de la orice institutie de invatamant superior unde sunt predate abilitatile / competentele necesare in domeniul audiovizual
formatorii de la scolile de film sau de la institutiile de invatamant superior unde sunt predate abilitatile / competentele necesare in domeniul audiovizual

Cum se candideaza:

 • programul este deschis scolilor de film si TV, universitatilor, institutiilor de formare profesionala, companiilor private din aceasta industrie si organizatiilor / asociatiilor specializate in domeniul audiovizual. Nu sunt acceptate candidaturi de la persoane fizice individuale.
 • consortiile eligibile: candidatii trebuie sa fie constituiti in consortii, formate din cel putin 3 organizatii, incluzand cel putin 2 institutii de invatamant superior, provenind din cel putin 3 state participante la programul MEDIA.
 • contactati biroul sau antena MEDIA din tara dvs. pentru ajutor:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/who/desks/index_en.htm

Tarile eligibile:
cele 27 de state membre UE
statele SEE si AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia
Croatia (in functie de acordurile de cooperare)

Documente

MEDIA – Training: Guide to training for professionals in the audiovisual industry in Europe: Where to be trained in Europe.
http://ec.europa.eu/information_society/media/training/guide/docs/WheretobetrainedinEurope2009.pdf

MEDIA – Training – Calls, forms and guidelines
http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/index_en.htm

Contact

Email: info@media-desk.ro
http://www.media-desk.ro/

15 aug 2009 – Stagii de traducere la Parlamentul European

Parlamentul European ofera stagii de practica in cadrul Secretariatului sau pentru a contribui la formarea profesionala a tinerilor cetateni si la intelegerea modului de functionare a acestei institutii.

Candidatii trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii generale:

 • sa fie cetateni ai unui stat membru UE sau ai unei tari candidate;
 • sa aiba peste 18 ani in momentul inceperii stagiului;
 • sa nu fi beneficiat de un alt stagiu (remunerat sau nu) sau de un angajament salarizat intr-una din institutiile UE.

Stagii platite de traducere
Candidatii pentru un stagiu platit trebuie:

 • sa aiba o diploma universitara dupa efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel putin trei ani;
 • sa cunoasca la perfectie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficiala a uneia dintre tarile candidate si cunostinte aprofundate de alte doua limbi.

Durata acestui stagiu este de trei luni.

Datele limita pentru inscriere sunt:
15 martie – 15 mai 2009 (pentru stagiile din 1 octombrie – 31 decembrie 2009)
15 iunie – 15 august 2009 (pentru stagiile din 1 ianuarie – 31 martie 2010)

Stagii neplatite de traduceri
Stagiile neplatite de traduceri au o perioada de derulare cuprinsa intre 1 si 3 luni.
Candidatii pentru un stagiu neplatit trebuie sa cunoasca la perfectie una dintre limbile oficiale ale UE sau limba oficiala a unei tari candidate si satisfacator alte doua limbi.
Stagiul trebuie:

 • sa fie parte a unei perioade de studiu la o institutie de invatamant
 • sa constituie o componenta a unui curs de pregatire profesionala superioara organizat de o institutie non-profit (in particular, institute sau organisme publice)
 • sa fie o cerinta care sa conditioneze accederea la o profesie.

Contact

Email: TranslationTraineeships@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147

18 aug 2009 – „Oameni” (PC7) – Actiunile Marie Curie

Programul specific „Oameni” in cadrul celui de-al 7-lea Program Cadru pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologica ofera sprijin pentru mobilitatea si dezvoltarea carierei cercetatorilor (Actiunile Marie Curie).

Obiectivul este sa intareasca, cantitativ si calitativ, potentialul uman in cercetare si tehnologie in Europa, cu scopul de a:

 • stimula oamenii sa aleaga o cariera in cercetare
 • incuraja cercetatorii europeni sa ramana in Europa
 • atrage in Europa cercetatori din intreaga lume
 • face Europa mai atractiva pentru cercetatorii de top

Fostul Program Cadru 6 „Actiunile Marie Curie” a fost regrupat si intarit in cadrul programului specific „Oameni”.

Grup tinta:
Sunt vizati cercetatorii din domeniile publice sau private, indiferent de etapa carierei in care se afla. Actiunile ofera formare initiala, adresata in special tinerilor si invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea carierei.

Activitati:
„Formarea initiala a cercetatorilor”, scopul fiind imbunatatirea perspectivelor profesionale ale tinerilor cercetatori din domeniile publice sau private, prin largirea abilitatilor lor stiintifice, inclusiv cele legate de transferul de tehnologie si antreprenoriat.
„Invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea carierei”, scopul fiind sprijinirea cercetatorilor experimentati sa isi completeze sau sa capete noi abilitati si competente, sa experimenteze mobilitatea inter/multidisciplinara si/sau intersectoriala, sa isi reia carierea in domeniul cercetarii dupa o pauza si sa revina in acest domeniu in Europa, dupa o experienta de mobilitate transnationala.
„Parteneriate si colaborari industrie-invatamant superior”, scopul fiind stimularea mobilitatii intersectoriale si intensificarea schimbului de cunostinte prin parteneriate de cercetare in cadrul unor programe derulate pe termen lung intre institutii de invatamant superior si industrie, in special intreprinderi mici si mijlocii, inclusiv industrii traditionale.
„Dimenisunea internationala”, pentru a contribui la formarea continua si dezvoltarea carierei cercetatorilor UE, pentru a atrage cercetatori talentati din afara Europei si pentru a genera colaborari cu cercetatori din afara Europei.
„Actiuni specifice” pentru indepartarea obstacolelor din calea mobilitatii si pentru imbunatatirea perspectivelor profesionale pentru cercetatorii din Europa.
Pentru informatii detaliate asupra actiunilor, consultati programul de lucru.
Pentru mai multe informatii, contactati punctele nationale de contact din tara dumneavoastra:
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

31 aug 2009 – Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna (OHIM) – Marci inregistrate si Designuri

OHIM organizeaza de doua ori pe an stagii de cinci luni pentru tinerii licentiati. Aceste stagii constituie o experienta de munca intr-unul din serviciile OHIM. Ele incep la 1 februarie (stagiu de primavara) si 1 septembrie (stagiu de toamna), in fiecare an.

Aceste stagii permit stagiarilor:

 • formarea in domeniul proprietatii industriale si mai concret in domeniul dreptului marcilor inregistrate;
 • completarea si aplicarea cunostintelor dobandite in cursul studiilor sau vietii profesionale;
  dobandirea unor cunostinte practice privind functionarea Oficiului si o experienta personala prin contactele stabilite in munca de fiecare zi.

Principalele domenii de activitate ale OHIM sunt urmatoarele:

 1. proprietatea industriala: marci inregistrate; litigii; apeluri; design; cooperare tehnica internationala.
 2. alte domenii, in special: finante si tehnologia informationala.

Stagiarii au dreptul la o bursa lunara de 800 Euro. Stagiarii care continua sa fie remunerati de angajatorul lor sau cei care beneficiaza de o bursa de la un alt organism sau de alte alocatii, vor avea dreptul la o contributie financiara din partea OHIM daca suma pe care o primesc este mai mica decat bursa de stagiu. In acest caz, ei vor primi diferenta.

Pentru a fi eligibili, candidatii trebuie:

 • sa aiba sa aiba varsta sub 30 ani in prima zi a stagiului la care se face referire.
 • sa fie cetateni ai statelor membre ale Comunitatilor Europene. Totusi, un numar limitat de candidati din tarile asociate si din tarile terte poate fi acceptat.
 • sa aiba o diploma universitara, care sa dovedeasca terminarea unui ciclu complet de studiu sau, in cazul stagiarilor care sunt in ultimul an de studii, un atestat oficial de la universitate cu notele obtinute;
 • sa aiba experienta initiala dobandita intr-unul din domeniile de activitate ale OHIM, fie prin specializare ca parte a studiilor candidatului pentru obtinerea unei diplome universitare, fie o dizertatie a altui proiect de cercetare efectuat ca parte a studiilor ori intr-o alta maniera, fie experienta profesionala sau un stagiu anterior.
 • sa cunoasca foarte bine una dintre limbile oficiale ale Comunitatilor Europene si satisfacator o alta; una dintre aceste limbi trebuie sa fie o limba a OHIM (spaniola, germana, engleza, franceza, italiana). Pentru candidatii din tarile asociate si tarile terte se cere cunoasterea foarte bine a uneia dintre limbile OHIM. Este recomandat ca stagiarii sa aiba cunostinte de limba spaniola, in masura in care ele contribuie la facilitarea integrarii stagiarului.

http://oami.europa.eu/en/default.htm

31 aug 2009 – Premiul pentru jurnalisti “Pentru diversitate. Impotriva discriminarii”

Premiul pentru jurnalisti “Pentru diversitate. Impotriva discriminarii” este acordat de Uniunea Europeana pentru jurnalistii care contribuie, prin munca lor, la o mai buna intelegere a beneficiilor diversitatii si a luptei impotriva discriminarii pe piata muncii.

Jurnalistii din presa scrisa si online din cele 27 de state membre UE sunt invitati sa trimita articole pe teme legate de discriminare sau diversitate pe criterii rasiale sau etnice, religioase, de varsta sau gen, dizabilitate si orientare sexuala. Jurnalistilor li se recomanda in mod special sa ridice problema diversitatii pe piata muncii si a discriminarii din diferite motive.

In acest an, premergator Anului European pentru Combaterea Saraciei si Excluderii Sociale 2010, se va acorda un premiu special pentru articolele care se axeaza pe modul in care discriminarea – pe criterii rasiale, etnice, religioase, de varsta sau sex… – poate conduce catre saracie sau pe modul in care saracia poate conduce catre discriminare.

Profesionistii media si expertii pe probleme anti-discriminare vor selecta 27 de castigatori la nivel national. Un juriu UE va selecta, apoi, 3 castigatori la nivel european. Materialele vor fi jurizate in functie de valoarea stirii, relevanta, complexitatea anchetei, originalitate, creativitate, calitatea articolului si importanta acestuia pentru publicul larg.

Reguli

 • Toate materialele trebuie sa fi fost publicate intre 1 noiembrie 2008 si 31 august 2009.
 • Materialele trebuie sa aiba cel putin 3800 de caractere.
 • Fiecare jurnalist inscris poate trimite, o singura data, pana la 3 materiale.
 • Materialele pot fi trimise in cele 23 de limbi oficiale ale UE.
 • Fiecare material trimis trebuie sa aiba acordul scris al autorului.
 • Acolo unde materialul este rezultatul muncii unei echipe, trebuie mentionate toate persoanele. Poate fi vorba de cel mult 5 persoane.
 • Jurnalistii trebui sa aiba peste 18 ani.

Premiile europene
Castigatorul competitiei europene, plus cei doi clasati pe locurile imediat urmatoare, vor primi premii de 4.500, 3.000 si, respectiv, 2.000 de euro. Fiecare castigator va avea sansa de a acorda banii unui ONG activ in lupta impotriva discriminarii despre care a scris in articol. Pentru premiul special, castigatorul competitiei europene va primi un premiu in valoare de 2.500 de Euro.

Premiile nationale
Castigatorii celor 27 de competitii nationale vor primi premii in valoare de 600 de euro. Castigatorii de la nivel national ai premiilor speciale vor primi, de asemenea, premii de 400 de euro.

Documente
For Diversity. Against Discrimination. Journalist Award – Competition Rules
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2244.0.html

„For Diversity. Against Discrimination.” Journalist Award
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2241.0.html

Contact: http://www.media-consulta.com/

31 aug 2009 – Stagii la Mediatorul European

Mediatorul European ofera un numar limitat de stagii care urmaresc sa le faciliteze stagiarilor sa adauge experienta practica la cunostintele pe care le-au acumulat pe parcursul studiilor.

Stagiile dureaza in mod normal 4 luni si pot fi prelungite pana la maximum 11 luni.

Stagiarilor li se solicita sa lucreze sub supravegherea directa a unui jurist. In mod normal, acestia trebuie sa se ocupe de investigatii sau de plangeri, sa faca munca de documentare pentru mediator sau ambele lucruri.

Nivelul ajutorului financiar acordat stagiarilor in schimbul sprijinului extern va fi calculat pentru fiecare in parte. Bursele sunt disponibile pentru stagiarii care nu au alte mijloace financiare, timp de trei luni. Valoarea burselor reprezinta 25% din salariul mediu pe care il primeste personalul de grad A*6, nivelul 1, inclusiv cheltuielile de intretinere, unde este posibil.

Stagiarii sunt selectati pe baza individuala. Candidatii ar trebui, in mod normal:
sa fie cetateni ai unui stat membru UE;
sa aiba diploma de licenta in drept si sa fie la un nivel avansat al formarii lor profesionale sau al documentarii in probleme de drept comunitar;
sa fie capabili sa lucreze in cel putin doua limbi oficiale ale comunitatilor europene; sunt cerute cunostinte de franceza si engleza, limbile de lucru ale Mediatorului European.

Documente

European Ombudsman Traineeships
http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/trainee/en/rules.htm

http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm

31 aug 2009 – Competitia de fotografie “Imagineaza-ti o noua lume!”

Aceasta competitie le ofera fotografilor amatori si profesionisti oportunitatea de a-si exprima viziunea unei lumi noi prin fotografie. Competitia are loc in contextul Anului European al Creativitatii si Inovarii, care urmareste sa atraga atentia asupra importantei creativitatii si inovarii si asupra modului in care acestea contribuie la dezvoltarea personala, sociala si economica.

Cine?
Fotografii amatori si profesionisti, studentii la fotografie si alte persoane talentate din statele membre UE, din Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Cum?
Candidatii trebuie sa isi foloseasca imaginatia si sa creeze 2-4 fotografii originale prin care sa exprime viziunea lor despre o lume noua si trebuie sa completeze formularul de candidatura online. Cititi mai multe despre detaliile tehnice aici.

Selectia
Vor fi selectati 3 castigatori. Alte 30 de lucrari vor fi selectate pentru a fi postate online, pentru ca vizitatorii sa voteze si sa desemneze astfel “Premiul publicului”.
Rezultatele vor fi anuntate pe acest site. Fotografiile castigatorilor si celelalte 30 de imagini vor fi publicate intr-o brosura si reproduse astfel incat sa ajunga la nivel european si chiar mai departe.

Premii
Cele 3 fotografii selectate de juriu vor fi premiate cu un aparat foto sau cu echipament fotografic care sa nu depaseasca 500, 1000 si, respectiv, 2000 de Euro. Fotografia selectata de vizitatorii online va fi premiata cu un parat foto sau echipament care sa nu depaseasca 200 de Euro.
Toti castigatorii vor fi invitati la Stockholm pentru ceremonia de final a Anului European al Creativitatii si Inovarii, cat si la ceremonia oficiala a concursului de la Bruxelles, din noiembrie 2009.

Documente

Imagine a New World – Photo competition
http://www.imagine2009.eu

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm