Energy, transport and environment statistics – Statistici privind energia, transporturile și mediulReconcilierea eficienței economice, incluziunii sociale și responsabilității de mediu este esențială pentru dezvoltarea durabilă.

De la adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în 2015, Uniunea Europeană a înregistrat progrese semnificative pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și continuă să facă acest lucru.

Datele statistice prezentate în această carte sunt actualizate continuu, conține statistici și articole explicate despre energie, transport și mediu în anul 2019.

Această publicație este împărțită în 4 părți:

1. Energie
2. Transport
3. Mediu
4. Indicatori pentru UE – 28 de țări

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor interesați un exemplar al acestei publicații, în limba engleză.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.