EU energy in figures – Energia Uniunii Europene în cifreSectorul energetic este unul dintre pilonii creșterii, competitivității și dezvoltării economiei. Pentru a fi la curent cu transformarea sectorului energetic în Europa, avem nevoie de date exacte și actualizate.

Această publicație oferă o imagine de ansamblu a celor mai relevante statistici anuale referitoare la energie pentru Uniunea Europeană în ansamblu și pentru fiecare dintre statele sale membre.

Datele conținute în această carte de buzunar provin din mai multe surse: serviciile Comisiei Europene, organizații internaționale, precum Agenția Europeană de Mediu și Agenția Internațională a Energiei și, de asemenea, din estimările Comisiei Europene, când alte date nu sunt disponibile.

Publicația este împărțită în cinci părți:

1. Prezentare generală a Energiei la nivel global și UE.

2. Principalii indicatori energetici, la nivelul UE și al statelor membre.

3. Indicatori socio-economici în UE.

4. Impactul sectorului energetic asupra mediului.

5. Profiluri de țară – Principalii indicatori energetici.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor un exemplar al acestei publicații, în limba engleză.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.