Date limită depunere proiecte – Decembrie 2019Programul de susținere a meșteșugurilor și artizanatului

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat data oficială la care meșteșugarii, artizanii și alți producători handmade se vor putea înscrie online pentru a merge la târgul național de gen, cu decontarea unor cheltuieli cu transportul și cazarea.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din Romania, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de arta populara și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.

Beneficiari
Vor putea beneficia de finanțări întreprinderile mici și mijlocii (IMM) definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, societățile cooperative (inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte), persoanele fizice autorizate (PFA) care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile profesionale sau fundațiile care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

Termen limită: 31 decembrie 2020.

Sursa: https://www.finantare.ro/se-lanseaza-programul-de-susutinere-a-mestesugurilor-si-artizanatului.html