Date limită depunere proiecte – Noiembrie 2019Proiecte de cercetare transnaționale în domeniul științei și ingineriei materialelor

M-ERA.NET 2 este un proiect de tip cofund care reunește 43 de parteneri din țări și regiuni din întreaga Europă și din afara ei. În cadrul M-ERA.NET 2 se va lansa un apel transnațional co-finanțat, cu bugetul public preliminar național /regional, de aproximativ 35 de milioane de euro (plus cofinanțarea UE), precum și apeluri comune suplimentare pentru a facilita iniţierea de proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul cercetării materialelor, inclusiv materiale pentru tehnologiile energetice cu emisii reduse de carbon și tehnologii conexe de producție.

Obiective
· evidențierea tehnologiilor energetice cu emisii reduse de carbon pentru a sprijini prioritățile Planului de acțiune al Comisiei Europene în domeniul Climei și Energiei;

· consolidarea comunității și a economiei europene în domeniul cercetării și inovării în domeniul materialelor;

· mobilizarea unei mase critice de finanțare regională, națională și internațională pentru cooperarea cercetării transnaționale în domeniul științei și ingineriei materialelor, realizând astfel un efect de pârghie foarte mare în ceea ce privește solicitarea contribuției UE;

· stabilirea programării strategice a activităților comune, adresându-se provocărilor societale și tehnologice printr-o abordare interdisciplinară;

· cooperarea extinsă în domeniul cercetării în cadrul statelor membre ale UE și în statele asociate;
sprijinirea exploatării cunoștințelor create de-a lungul întregului lanț de inovare;

· extinderea și aprofundarea cooperării internaționale cu organizațiile de finanțare din afara Europei şi sprijinirea consorțiilor de CDI cu parteneriate globale;

· exploatare noilor evoluții și consolidarea cooperării durabile, pe termen lung între organizații de finanțare.

Tematica
Tema 1: Modelare pentru ingineria și prelucrarea materialelor
Tema 2: Suprafețe inovative, acoperiri și interfețe
Tema 3: Compozite de înaltă performanță
Tema 4: Materiale funcționale
Tema 5: Noi strategii pentru tehnologii avansate bazate pe materiale, în aplicațiile de sănătate
Tema 6: Materiale pentru fabricarea aditivilor

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Consorțiul de proiect trebuie să fie format din cel puțin 3 parteneri (toți solicitanții de finanțare din partea unei organizații de finanțare participante la apel) din cel puțin 2 țări diferite (cel puțin 1 stat membru al UE sau țară asociată ) care participă la apelul M-ERA.NET 2019.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
Termen limită: 19 noiembrie 2019.

Sursa: https://www.finantare.ro/apel-pentru-proiecte-de-cercetare-transnationale-in-domeniul-stiintei-si-ingineriei-materialelor-2.html

Mai multe informații: https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2019