Forumul pentru pace de la Paris 2019Forumul pentru pace de la Paris este un eveniment internațional privind probleme de guvernanță globală și multilateralism, organizat anual la Paris, Franța.

Cea de-a doua ediție va avea loc în perioada 11 – 13 noiembrie 2019 și va reuni actori ai societății civile din întreaga lume pentru a promova soluții concrete în materie de guvernanță globală în jurul a 6 teme principale:

  • Pace și Securitate
  • Dezvoltare
  • Mediu
  • Noi tehnologii
  • Economie incluzivă
  • Cultură și educație.

Pentru a doua ediție, Forumul a primit peste 700 de proiecte din 115 țări și va reuni un grup larg de actori ai guvernanței globale, precum state, organizații internaționale, ONG-uri, companii, fundații, organizații filantropice, agenții de dezvoltare, grupuri religioase, sindicate, think tank-uri și universități.

În aceste trei zile, participanții vor discuta probleme de guvernanță globală și vor lucra împreună pentru a găsi soluții prin intermediul a trei spații:

  1. Spațiu pentru soluții: Prezentarea soluțiilor pentru schimbări progresive. Toate organizațiile pot prezenta proiectul lor de guvernanță globală altor părți interesate pentru progres comun.
  2. Spațiu pentru dezbateri: Discutarea soluțiilor și nu a problemelor. Părțile interesate discută proiecte, inițiative și idei pentru a aborda provocările lumii noastre.
  3. Spațiu pentru inovare: Dezvoltarea de prototipuri digitale. Experții ajută la crearea de soluții tehnologice pentru lumea de mâine.

Termenul limită pentru a solicita o invitație este 5 noiembrie 2019.

Mai multe informații: https://parispeaceforum.org/