Date limită depunere proiecte – Octombrie 2019Programul european COSME 2014-2020

Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2019 „Promovarea dezvoltării durabile a turismului și a capacității IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe”, din cadrul programului european „COSME″ 2014-2020 – Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.

Sustenabilitatea turismului este deosebit de importantă și se referă la aspectele de mediu, economice și socio-culturale ale dezvoltării sectorului, fiind necesar să fie stabilit un echilibru adecvat între aceste trei dimensiuni pentru a garanta o creștere pe termen lung.

Tipuri de acţiuni

Un consorțiu/rețea transnațională de părți interesate publice și private va acționa ca un intermediar care organizează activități specifice pentru IMM-urile din domeniul turismului din diferite țări.

Solicitanți eligibili

Entitățile publice și private constituite legal în țări ale UE sau participante la programul COSME, spre exemplu: autorități publice locale, regionale, naționale, asociații, operatori de turism, ONG-uri, universități, centre de cercetare sau de formare, organizații de management al destinațiilor, camere de comerț, etc.

Data limită: 24 octombrie 2019.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development