Despre viitorul Europei la NegrașiÎn data de 24 octombrie 2019, Europe Direct Argeș a organizat ultima dezbatere din acest an despre modalitățile în care Europa își poate modela viitorul, cu noi orientări de politică și noi priorități: o Europă care protejează, o Europă competitivă, o Europă echitabilă, o Europă durabilă, o Europă influentă.

Astfel, cei prezenți la eveniment au aflat care sunt și ce reprezintă cele 5 noi recomandări de politică:

  1. Europă care protejează: cooperarea în domeniul apărării în cadrul UE trebuie să devină regula și nu excepția;
  2. o Europă competitivă: trebuie să actualizăm, să modernizăm și să transpunem în practică, sub toate aspectele sale, piața unică. Trebuie să investim în principalele capacități digitale ale Europei, să promovăm în continuare creșterea economică, trebuie să sprijinim în continuare transformarea pieței europene a forței de muncă;
  3. o Europă echitabilă: trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a asigura incluziunea și egalitatea socială, să promovăm cu fermitate valorile comune care stau la baza Uniunii Europene, cum ar fi statul de drept, să avem acces la locuințe de calitate, eficiente din punct de vedere energetic și abordabile ca preț pentru toți cetățenii din Europa;
  4. o Europă durabilă: trebuie să facem eforturi de combatere a schimbărilor climatice, trebuie să valorificăm la maximum potențialul uniunii energetice;
  5. o Europă influentă: trebuie să avem în vedere dezvoltarea de relații solide cu țările din imediata vecinătate.

Participanții, cadre didactice, reprezentanți ai administrației publice locale, tineri antreprenori, asistenți sociali, viitori lucrători de tineret, și-au exprimat preocupările, speranțele și așteptările, completând chiar și consultarea online despre viitorul Europei, direct din aplicația de mobil edarges.ro. Aceștia și-au expus punctele de vedere asupra măsurilor suplimentare care pot fi luate la Bruxelles pentru România, astfel încât să existe mai multe fonduri europene pentru cei care vor să acceseze proiecte în agricultură sau în educație și să se reducă birocrația cu privire la documentele care trebuie depuse în acest sens.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biblioteca Comunală Negrași.