Premiul Altiero Spinelli pentru campanii de informareLansat de Comisia Europeană, premiul urmărește să recompenseze activitățile care sporesc înțelegerea cetățenilor privind UE, să contribuie la extinderea dreptului de proprietate asupra proiectului european și să dezvolte un sentiment al identității europene. Această ediție se concentrează pe activitățile sau lucrările care ajută tinerii să participe la viața democratică și să înțeleagă valorile pe care este întemeiată UE.

Obiective

Premiul va oferi recunoaștere și vizibilitate la nivel european pentru lucrări/activități/produse remarcabile care contribuie/au contribuit direct, substanțial și durabil la:

1) Motivarea tinerilor de a participa la procesele democratice care modelează viitorul UE;

2) Implicarea tinerilor în susținerea valorilor fundamentale ale UE privind demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților;

3) Conștientizarea a ceea ce reprezintă UE (istorie, valori fondatoare, acțiuni și politici, realizări și succese UE) și a costului non-UE;

4) Gândirea critică și reziliența împotriva discursurilor populiste antidemocratice din și despre UE.

Lucrări/activități/produse care pot fi propuse

 • Programe educaționale sau campanii inovatoare și orientate spre practică și/sau cursuri MOOC;
 •  Jocuri (offline și/sau online) cu scopuri pedagogice care să permită tinerilor participanți să cunoască Europa și cum funcționează aceasta în practică;
 • Proiecte de colaborare și activități bazate pe acțiune care promovează participarea concretă a tinerilor la procesele democratice care modelează viitorul UE și angajamentul activ al acestora față de valorile comune europene;
 • sau combinații ale acestor tipuri de lucrări.

Cine poate candida

 • Persoane fizice, cetățeni ai UE;
 • Entități juridice neguvernamentale care au sediul și își desfășoară activitatea într-un stat membru al UE.

Criterii de eligibilitate

 • Lucrarea/activitatea/produsul propus pentru a fi premiat/ă trebuie să fi fost implementat/ă (cel puțin parțial) în ultimii doi ani înainte de termenul limită de depunere a candidaturilor. Această lucrare/activitate/produs poate fi în curs de desfășurare în momentul candidaturii.
 • Concursul nu se adresează autorităților publice;
 • Candidaturile entităților juridice trebuie să fie trimise înainte de termenul limită de depunere a acestora;
 • Lucrările/activitățile/produsele care au primit deja finanțare UE sau un alt premiu UE nu sunt eligibile;
 • Nu sunt acceptate mai multe candidaturi din partea aceluiași solicitant. De asemenea, un solicitant poate participa cu o singura candidatură;
 • Grupul țintă/publicul/participanții la lucrarea/activitatea/produsul propus pentru premiu trebuie să fie cetățeni ai statelor membre UE;
 • Cei care au candidat pentru Premiul Spinelli 2017 nu pot candida pentru ediția 2018 a premiului decât dacă ei candidează cu o lucrare/activitate/produs complet diferit/ă.

Premii: până la 16 premii în valoare de 25.000 de euro fiecare.

Termen limită: 29 octombrie 2019, 17:00 CET.

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_en

Sursa: https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/71