Despre viitorul Europei la Valea Mare Pravăț Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu”Argeș continuă seria de dezbateri cu cetățenii argeșeni despre viitorul Europei.

Cea de a treia dezbatere, organizată la sfârșitul lunii septembrie 2019, a avut loc în comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș, în colaborare cu Biblioteca Comunală Valea Mare Pravăț și s-a concentrat asupra modalităților în care Europa își poate modela viitorul, cu noi orientări de politică și noi priorități: o Europă care protejează, o Europă competitivă, o Europă echitabilă, o Europă durabilă, o Europă influentă.

Astfel, cei prezenți la eveniment au aflat care sunt și ce reprezintă cele 5 noi recomandări de politică:

  1. Europă care protejează: cooperarea în domeniul apărării în cadrul UE trebuie să devină regula și nu excepția;
  2. o Europă competitivă: trebuie să actualizăm, să modernizăm și să transpunem în practică, sub toate aspectele sale, piața unică. Trebuie să investim în principalele capacități digitale ale Europei, să promovăm în continuare creșterea economică, trebuie să sprijinim în continuare transformarea pieței europene a forței de muncă;
  3. o Europă echitabilă: trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a asigura incluziunea și egalitatea socială, să promovăm cu fermitate valorile comune care stau la baza Uniunii Europene, cum ar fi statul de drept, să avem acces la locuințe de calitate, eficiente din punct de vedere energetic și abordabile ca preț pentru toți cetățenii din Europa;
  4. o Europă durabilă: trebuie să facem eforturi de combatere a schimbărilor climatice, trebuie să valorificăm la maximum potențialul uniunii energetice;
  5. o Europă influentă: trebuie să avem în vedere dezvoltarea de relații solide cu țările din imediata vecinătate.

Participanții, cadre didactice, reprezentanți ai administrației publice locale, asistenți sociali, pensionari, și-au exprimat preocupările, speranțele și așteptările, completând chiar și consultarea online despre viitorul Europei, direct din aplicația de mobil edarges.ro.

Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 reprezintă ocazia potrivită pentru a aborda provocările și oportunitățile cu care se confruntă Europa în prezent. Modul în care le explicăm și în care comunicăm cu cetățenii europeni vor fi premise esențiale ale unei Uniuni mai unite, mai puternice și mai democratice.