Seminar la Bruxelles privind schimbarile climaticeSchimbările climatice reprezintă unul dintre cele mai mari pericole cu care se confruntă planeta. Astfel, combaterea schimbărilor climatice este una dintre cele mai importante teme de comunicare ale Comisiei Europene din 2009.

Având în vedere acest lucru, Comisia Europeană a organizat luna trecută la Bruxelles, în Belgia seminarul ”Communicating Climate Change: On the road to Copenhagen” cu privire la impactul schimbărilor climatice în Europa.

Seminarul s-a desfăşurat pe o perioada de două zile şi a cuprins aspecte privind: cele mai recente evoluţii în Uniunea Europeană privind politica energetică, rolul Uniunii Europene în cadrul negocierilor internaţionale privind schimbările climatice, programe de finanţare în cadrul schimbărilor climatice. De asemenea, au existat şi discuţii cu privire la legăturile dintre comerţ şi dezvoltarea schimbărilor climatice.

Au participat reprezentanţi importanţi ai Comisiei Europene precum: Christine Lins, secretar general la Consiliul European de energie regenerabilă, Anna Gasquet de la Agenţia Europeană de Mediu, Mariangiola Fabbri, ofiţer superior în materie de politică energetică şi alţi membri ai Direcţiei de Mediu de la Comisia Europeană.

Aceştia au prezentat propuneri specifice de politici referitoare la aceste probleme menite să aducă Europa şi cetăţenii săi pe drumul cel bun în ceea ce priveşte lupta împotriva schimbărilor climatice, creşterea siguranţei aprovizionării cu energie şi promovarea unei creşteri economice continue. Printre cele mai importante se numără:

  • economisirea a 20% din consumul de energie faţă de previziunile pentru 2020 prin sporirea eficienţei eficienţei energetice;

  • creşterea cu 20% până în 2020 a proporţiei energiei regenerabile în cadrul consumului general de energie, triplându-se astfel nivelul actual al acestora;

  • dezvoltarea şi promovarea de tehnologii având un nivel scăzut sau zero de emisii, inclusiv de tehnologii de captare şi stocare a carbonului în vederea împiedicării pătrunderii CO2 în atmosferă prin captarea şi stocarea acestuia în subteran, în locul unor zăcăminte de gaze deja epuizate sau în mine vechi de sare – astfel încât acestea să îşi aducă o contribuţie majoră la reducerea emisiilor până în 2020;

  • creşterea de zece ori până în 2020-la cel puţin 10%-a proporţiei carburanţilor regenerabili, inclusiv a biocarburanţilor, din consumul total de benzină şi motorină. Toţi biocarburanţii trebuie să fie produşi într-un mod durabil;

  • o mai bună integrare a pieţelor de energie ale UE, pentru realizarea unor progrese către pieţe de electricitate şi gaz mai competitive în întreaga UE;

  • consolidarea cooperării internaţionale: dacă Uniunea Europeană reuşeşte să adopte o abordare comună în ceea ce priveşte energia, pe care să o exprime la unison, va putea astfel să conducă dezbaterea la scară mondială.

Comisia Europeană efectuează o o poziţie comună a Uniunii Europene pentru ultimele etape ale negocierilor internaţionale ce vor avea loc la conferinţa de la Copenhaga cu privire la schimbările climatice. Propunerile sale ar trebui să ajute ca negocierile să se concentreze la principiile de bază pentru un acord echitabil la Copenhaga şi să convingă şi alte state să ia parte la acţiunea de combatere a schimbărilor climatice.