Horizon2020: Acţiunile Marie Sklodowska-CurieAcţiunile Marie Sklodowska-Curie (MSCA) fac parte din pilonul „Excelenţă în ştiinţă” al Horizon 2020, programul cadru al UE pentru cercetare şi inovare şi care sprijină dezvoltarea carierelor şi formarea cercetătorilor, concentrându-se pe abilitățile de inovare, în cadrul tuturor disciplinelor ştiinţifice, prin mobilităţi globale şi cros-sectoriale.

Acţiunile Marie Sklodowska-Curie oferă sprijin financiar pentru toate etapele carierei unui cercetător, de la candidaţi cu doctorat până la cercetători experimentaţi şi încurajează mobilitatea transnaţională, intersectorială şi multidisciplinară.

Obiectivul este de a consolida, cantitativ și calitativ potențialul uman în cercetare și tehnologie în Europa, având drept scop:

– sprijinirea cercetătorilor pentru a dezvolta noi abilități şi o gamă mai largă de competenţe;

– oferirea de condiții de muncă atractive pentru cercetători;

– anularea barierelor reale sau de percepţie între domeniul academic şi alte sectoare, precum afacerile;

– promovarea implicării industriei etc. în cercetarea doctorală şi post-doctorală.

Grup ţintă:

Sunt vizate persoane fizice şi organizaţii din domeniul cercetării.

Activităţi:

Cofinanțare programe regionale, naționale și internaționale (COFUND): finanţează burse care implică mobilitatea către sau din altă țară: pentru a încuraja circulația transfrontalieră a cercetătorilor şi pentru a oferi condiţii bune de lucru.

Termen limită: 26 septembrie 2019, ora 17:00 CET

Pentru detalii suplimentare consultați programul Marie Skłodowska-Curie.

Pentru alte informaţii practice şi consultanţă, luaţi legătura cu punctul de contact naţional: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html