Horizon 2020: Consiliul European pentru Cercetare (ERC) – Advanced GrantsGranturile oferite de Consiliul European pentru Cercetare (ERC) sunt disponibile pentru a sprijini cercetătorii în derularea proiectelor de cercetare de frontieră. Consiliul European pentru Cercetare (ERC) este o inițiativă de finanțare europeană, menită să sprijine cei mai buni oameni de știință, ingineri și savanți din Europa. Mandatul său este de a încuraja cercetarea de înaltă calitate în Europa prin finanțare competitivă și pentru a sprijini proiectele transfrontaliere de cercetare în toate domeniile de cercetare, pe baza excelenței științifice.

Propuneri de proiecte de cercetare: cercetare de tip pionierat, în orice domeniu al științei, ingineriei și burse

Cercetători: candidații, indiferent de naționalitate și vârstă, trebuie să fie independenți din punct de vedere științific și să dețină o înregistrare recentă a activităților de cercetare și a profilului de cercetare care îi identifică drept lideri în domeniile lor de cercetare.

Finanțare: până la 2,5 milioane de euro per grant.

Durata: până la 5 ani.

Cum se poate candida

O cerere de finanțare ERC trebuie depusă de un singur cercetător lider (PI) cu sprijinul și în numele instituției gazdă. Aceasta poate fi depusă numai în urma unui apel deschis de propuneri și se trimite prin intermediul Serviciului de trimitere electronica a propunerilor (EPSS).

Pentru informații suplimentare luați legătura cu punctul național de contact: https://erc.europa.eu/national-contact-points

Termene limită:

– Științe fizice și inginerie: 29 August 2019, 17:00:00 (CET).

– Științe sociale și umaniste: 29 August 2019, 17:00:00 (CET).

– Științele vieții: 29 August 2019.

Mai multe informații:  https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/181

   https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants