Date limită depunere proiecte – Septembrie 20191 septembrie 2019 – Programul „Europa pentru cetățeni″

Obiective generale

· contributie la intelegerea de catre cetateni a Uniunii, a istoriei si diversitatii acesteia;

· promovarea cetateniei europene si imbunatatirea conditiilor de participare civica si democratica la nivelul Uniunii.

Obiectivele specifice realizate prin actiuni transnationale sau cu dimensiune europeana:

·  sensibilizarea publicului cu privire la memoria, istoria, scopul si valorile comune ale Uniunii: promovarea pacii, a valorilor Uniunii si a bunastarii popoarelor sale prin stimularea dezbaterii, a reflectiei si a dezvoltarii de retele;

·  incurajarea participarii democratice si civice a cetatenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai buna intelegere de catre cetateni a procesului de elaborare a politicilor comunitare si prin promovarea oportunitatilor de implicare societala si interculturala si de voluntariat la nivelul Uniunii.

Cele 2 componente ale cererii sunt:

1. “Memoria europeana”

Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019-2020:

· Comemorarea evenimentelor majore care au schimbat cursul istoriei europene recente;

· Societatea civila si participarea civila in cadrul regimurilor totalitare;

· Antisemitism, anti-tiganism, xenofobie, homofobie si alte forme de intoleranta: ce invataminte tragem pentru prezent;

· Tranzitia democratica si aderarea la Uniunea Europeana.

2. “Implicarea democratica si participare civica” (3 masuri):

· infratiri intre orase/municipalitati,

· retele de orase/municipalitati si

· proiecte ale societatii civile.

Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019-2020:

·Sa dezbatem viitorul Europei si sa ne ridicam impotriva euroscepticismului;

·Promovarea solidaritatii in perioade de criza ;

·Promovarea dialogului intercultural si a intelegerii reciproce si combaterea stigmatizarii migrantilor si a grupurilor minoritare.

Eligibilitate

· Entitati publice sau organizatii non-profit care au personalitate juridica din statele membre ale UE, Albania, FYROM, Bosnia-Hertegovina, Kosovo, Muntenegru si Serbia sau din alte state care incheie acorduri bilaterale cu UE in vederea participarii.

Termene-limită pentru depunerea propunerilor, în functie de masura sau componenta pe care se aplica: 1 februarie, 1 martie si 1 septembrie 2019.

Website-ul programului: https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr

Sursa: https://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-2019-programul-europa-pentru-cetateni.html

27 septembrie 2019 – “Europa Creativă”, subprogramul Cultura – Schema de mobilitate pentru artiști și/sau profesioniști din domeniul culturii
Programul “Europa Creativă” acordă cofinanţări pentru proiecte care privesc conservarea și apărarea diversității culturale și lingvistice a Europei și consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative din Europa.

Mobilitatea artistică și culturală a atras atenția atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național. Mobilitatea a fost întotdeauna o prioritate politică în cadrul „Agendei europene pentru cultură” și o componentă crucială a programului „Europa creativă”. Recent, miniștrii pentru cultură au solicitat în mod explicit Comisiei Europene să investigheze posibilitatea instituirii unei acțiuni specifice de mobilitate pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii.

Această cerere de propuneri este a doua inițiativă a Comisiei Europene pentru organizarea mobilității pentru artiști, în conformitate cu Programul anual de lucru din 2019 pentru implementarea programului „Europa creativă”.

Prima inițiativă este schema-pilot „i-Portunus”, care este în curs de implementare, în urma unui apel pentru oferte, de către un consorțiu condus de Institutul Goethe. Beneficiarii selectați în cadrul acestui apel de propuneri sunt rugați să examineze proiectul i-Portunus curent și să se bazeze pe acesta. În plus, beneficiarii vor avea acces la recomandările, portalul electronic, formularele electronice și alte instrumente elaborate de proiectul i-Portunus, inclusiv numele și sigla care vor fi transmise Comisiei Europene până la sfârșitul lunii februarie 2020.

Obiective

Obiectivul general al prezentului apel de propuneri este de a dezvolta și implementa propriile acțiuni individuale de mobilitate pe termen scurt, prin furnizarea de sprijin financiar artiștilor și/sau profesioniștilor culturali și de a face recomandări Comisiei. Rezultatele tuturor proiectelor vor fi luate în considerare de către Comisia Europeană în dezvoltarea unei acțiuni permanente în cadrul Programului „Europa Creativă” 2021-2017 dedicat sprijinirii mobilității artiștilor și profesioniștilor culturali.

Obiective specifice:

·Testarea unui program de mobilitate viabil și eficient pentru artiștii și profesioniștii culturali care ar completa programele de mobilitate existente la nivel local, regional și/sau național;

·Formularea unor recomandări politice către Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre pentru punerea în aplicare integrală a unui astfel de program în următoarea generație de programe comunitare.

Priorități:

·comunicarea și diseminarea oportunităţilor de finanțare pentru mobilitatea artiștilor și/sau a profesioniștilor culturali;

·implementarea oportunităţilor de finanțare pentru mobilitatea artiștilor și/sau a profesioniștilor culturali;

·analiză și recomandări privind oportunităţile de finanțare pentru mobilitatea artiștilor și/sau a profesioniștilor culturali.

Beneficiari eligibili: Organizații non-profit (private sau publice); autoritățile publice (naționale, regionale, locale); organizații internaționale; universități; instituții de învățământ; centre de cercetare; entități care realizează profit (criterii de eligibilitate suplimentare in textul oficial al cererii).

Termen limită: 27 septembrie 2019.

Website: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/mobility-scheme-artists-cultural-professionals

Sursa: https://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-europa-creativa-subprogramul-cultura-schema-de-mobilitate-pentru-artisti-si-sau-profesionisti-din-domeniul-culturii.html