Fondurile structurale și de investiții europene 2014-2020: texte oficiale și comentariiÎn prezent, există un singur set de norme de reglementare a celor cinci fonduri structurale și de investiții ale UE (fondurile ESI). Aceste norme au scopul de a stabili o legătură clară cu strategia Europa 2020 pentru stimularea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii în UE, de a îmbunătăți coordonarea, de a asigura consecvența punerii în aplicare și de a simplifica la maximum accesarea fondurilor ESI de către beneficiarii potențiali.

Perioada de programare 2014-2020 a introdus un cadru legislativ nou pentru cele cinci fonduri, care intră în sfera politicii de coeziune, a politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului de la nivelul UE. Cele cinci fonduri ESI sunt: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Noul cadru politic vizează îmbunătățirea cooperării și coordonării între fondurile ESI. Acest obiectiv va fi realizat prin Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene (Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care a introdus norme aplicabile tuturor celor cinci fonduri.

Această publicație oferă informații cu privire la modificările ce privesc cadrul de politică al fondurilor ESI, cu consecințe financiare importante.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția utilizatorilor un exemplar al acestei publicații, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016