Date limită depunere proiecte – August 201912 august 2019 – Finanțare pentru un proiect pilot, Industriile culturale si creative – FLIP pentru CCI2

Obiectivul general al acestui proiect-pilot este de a continua definirea și testarea politicilor și acțiunilor de susținere și dezvoltare a industriilor culturale și creative și de generare a beneficiilor și efectelor intersectoriale în diferitele domenii și sectoare interconectate cu ICC.

Obiectivul principal al proiectului FLIP pentru CCI-2 este acela de a explora activitățile care vizează depășirea decalajului dintre educația privind patrimoniul cultural și dezvoltarea competențelor și, pe de altă parte, piața muncii și de a încuraja în special conexiunile dintre industriile creative și “locurile terțe”, cum ar fi hub-urile creative, spațiile de producție, fablabs-urile, centrele culturale şi cele comunitare sau altele.

· Propunerea ar trebui să precizeze modul în care va acoperi o arie geografică largă, care să implice diferite regiuni europene.

· Propunerea ar trebui să indice modul în care regiunile pot stimula crearea de locuri de muncă prin acțiuni specifice de dezvoltare a competențelor și de mobilitate geografică și ocupațională în ICC-urile bazate pe patrimoniul cultural.

· Propunerea ar trebui, de asemenea, să precizeze modul în care aceasta va îndeplini un obiectiv-cadru:

· Propunerea ar trebui să arate modul în care va analiza în mod specific patrimoniul cultural și competențele conexe, analizând toate aspectele legate de conservarea, gestionarea și consolidarea patrimoniului cultural tangibil și intangibil. În plus, propunerea ar trebui să precizeze modul în care intenționează să se concentreze asupra unuia sau mai multor sectoare ale industriei/modei/designului care aparțin patrimoniului cultural.

Tipuri de acțiuni eligibile:
·  ateliere, seminarii, vizite de studiu, întâlniri;

·  programe de schimb, învățare de la egal la egal;

·  activități de formare și dezvoltare a competențelor;

·  activități de comunicare, pagini web, social media;

·  acțiuni menite să facă schimb de bune practici;

·  recomandări, manuale, rapoarte, sondaje.

Solicitanti eligibili: autorităţi publice locale, regionale, naţionale, instituţii de educaţie, organizaţii non-profit (publice şi private), universităţi, organizaţii internaţionale, companii/IMM-uri, centre de cercetare, etc.

Termen limită: 12 august 2019.

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en

27 august 2019 – Finanțare pentru un proiect-pilot care privește educația prin STEM

Scopul acestei acțiuni este de a promova și a încuraja predarea subiectelor științifice, de inginerie, tehnologie și matematică (STEM) în rândul fetelor în moduri atrăgătoare și captivante, în vederea combaterii decalajelor actuale de competențe din sectoarele STEM din cadrul UE și, în special, al deficitului de femei și creșterii ratelor de abandon al educaţiei prin STEM la fete.

Acest obiectiv va fi realizat printr-o acțiune în 2 paşi.

1. În primul rând, va fi creată o rețea de școli, universități, instituții de învățământ superior și companii. Acesta va servi ca platformă pentru a sprijini promovarea fetelor în educația și cariera STEM, pentru a face schimb de bune practici și a crește gradul de conștientizare al fetelor din întreaga Europă cu privire la întregul spectru de opțiuni de educație și formare.

2. În al doilea rând, vor fi concepute tabere de vară fără costuri, pentru fete de 13-18 ani (de obicei 1 sau 2 săptămâni), pentru a introduce fete de gimnaziu și liceu într-o gamă largă de subiecte STEM, în special principii de inginerie software și limbaje de programare. Experiențele și punctele de vedere colectate în timpul taberelor de vară și alte acțiuni vor fi utilizate de rețea pentru a oferi recomandări și un set de linii directoare disponibile pentru reproducerea evenimentelor la nivel local.

Tipuri de actiuni:

· conferințe, seminarii;

· activități de instruire;

· acțiuni de sensibilizare și diseminare;

· activități care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimburile de bune practici;

· studii, analize, proiecte de cartografiere;

· tabere de vară cu experimente, excursii și activități de laborator pentru a arăta munca în domeniul științei, al tehnologiei, al ingineriei și al carierei matematice;

· predarea principiilor ingineriei software: algoritmi, structura programelor, sisteme informatice;

· recrutarea cadrelor didactice STEM, de preferință femei, pentru tabere, pentru a acționa ca modele de rol;

· evenimente de conștientizare organizate de membrii rețelei (campanii media sociale/tradiționale, care să evidențieze nevoia de fete în STEM, ateliere de informare a părinților, cadrelor didactice și a femeilor despre întregul spectru de opțiuni de educație și formare profesională, zile de tip Open Doors, vizite la şcoală);

· realizarea de ghiduri complete, gata de utilizare, cu privire la organizarea cu ușurință a taberelor STEM, reproductibile de alți parteneri la nivel local;

· rapoarte privind activitățile desfășurate în conformitate cu cele mai bune practici descrise și recomandări pentru acțiuni ulterioare; etc.

Beneficiari eligibili: organizaţii non-profit publice şi private, autorităţi locale, regionale şi naţionale, universităţi, institute de educaţie, centre de cercetare, companii, organizaţii internaţionale, persoane fizice, etc.

Termen limită: 27 august 2019.

Sursa: https://www.finantare.ro/finantare-pentru-un-proiect-pilot-care-priveste-educatia-prin-stem.html