Cursul de formare “Embracing Diversity”Scop principal: cursul își propune să conștientizeze cu privire la aspectele diferite ale includerii și diversității și să incurajeze organizarea de activități și programe în acest domeniu. Totodată, acesta bazează pe prezentarea de instrumente si resurse utile care să ajute participanții în activitățile lor viitoare în domeniul includerii.

Informații detaliate cu privire la curs (scop, obiective, profilul participantului) se găsesc la adresa de mai jos:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/embracing-diversity-training-course-on-diversity-management.8048/

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/8684/application/

Profilul participantului:
– reprezintă o organizaţie non-guvernamentală activă în domeniul tineretului (este lucrător de tineret, manager de proiect, formator);
– este motivat să dezvolte un viitor proiect Erasmus+, axat pe includere;
– are acordul organizaţiei/instituţiei pentru angajarea într-un parteneriat în numele acesteia;
– deţine cunoştinte avansate de limba engleză (scris, vorbit).

Criterii de selecție:
– capacitate de multiplicare, informare și formare;
– motivație și așteptări personale;
– intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+, fiind obligatorie depunerea unui proiect la unul din termenele limită din 2020;
– distribuție geografică;
– abilități lingvistice:
– nu a mai beneficiat de o mobilitate TCA în perioada 1 ianuarie 2018- prezent.

Data limită pentru înscriere este: 15 septembrie 2019

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Italia.

Mai multe informații: https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1485