Evenimentele săptămânii 1 – 7 iulie 2019Curtea Europeană de Justiţie a decis că oraşele trebuie să ia măsuri dacă nivelul de poluare a aerului depăşeşte limita admisă într-un singur punct de măsurare, mai degrabă decât pe baza unei medii stabilite la nivelul unei regiuni.

Un raport publicat anul trecut de Curtea de Conturi Europeană arată că poluarea aerului este responsabilă pentru aproximativ 400.000 de decese premature în fiecare an în UE şi pentru costuri suplimentare cu sănătatea în valoare de miliarde de euro.

Legislaţia UE cere statelor membre să monitorizeze nivelul de poluare a aerului, în special în zonele urbane, şi să ia măsuri dacă anumite limite sunt atinse.

Curtea Europeană de Justiţie a fost sesizată să se pronunţe într-un dosar demarat de rezidenţii din Bruxelles şi care vizează planurile privind calitatea aerului elaborate de municipalitatea din Bruxelles.

În decizia sa, CEJ subliniază că deşi autorităţile pot alege unde să facă măsurători, aceste locuri trebuie să includă cele mai poluate zone şi concluzionează că pentru a determina dacă o limită a fost atinsă în cursul unui an calendaristic „este suficient ca un nivel de poluare să fie mai mare decât limita la un singur punct de măsurare”. De asemenea, CEJ a decis că tribunalele naţionale sunt îndreptăţite să revizuiască amplasarea staţiilor de măsurare a calităţii aerului şi pot ordona autorităţilor locale să se asigure că acestea sunt amplasate în locaţii adecvate.

Sursa: Agerpres