Date limită depunere proiecte – Iulie 20198 iulie 2019 – Programul “EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de munca ș inovare socială”

Statele membre trebuie să ofere adulților cu un nivel scăzut de competențe, cunoștințe și aptitudini, de exemplu celor care au părăsit educația sau formarea profesională inițială fără a obține o calificare corespunzătoare învățământului secundar superior sau a unuia echivalent și care nu sunt eligibili pentru sprijin în temeiul „Garanției pentru tineret”, acces la parcursuri de actualizare a competențelor care să le ofere oportunități, în funcție de nevoile lor individuale, pentru:

a) a dobândi un nivel minim de alfabetizare, competențe numerice și competențe digitale;
b) a dobândi o gamă mai largă de aptitudini, cunoștințe și competențe relevante pentru piața forței de muncă și participare activă în societate.

Obiectivul general al prezentei cereri este de a sprijini țările eligibile/participante la EaSI la punerea în aplicare a Recomandării “Parcursuri de actualizare a competenţelor”, prin crearea unor căi coerente care să cuprindă trei etape-cheie:

·  evaluarea competențelor, adică identificarea sau depistarea aptitudinilor;

·  punerea la dispoziṭie a unei oferte de învățare personalizate, flexibile și de calitate;

·  validarea și recunoașterea competențelor dobândite.

Obiectivul specific al acestei solicitări este de a sprijini implementarea unei oferte de învățare personalizată, flexibilă și de calitate pentru adulții cu calificări reduse/adulți slab calificați (și, dacă este cazul, pentru grupurile prioritare identificate de țări în cadrul Recomandării).

Solicitanti eligibili: entităṭi publice sau private implicate în activitățile de educație și formare profesională (decizie şi implementare), organizații patronale, sindicate, camere de comerț, entități naționale, regionale şi locale, servicii de ocupare a forței de muncă, furnizori de educație și formare, organizații ale societății civile, actori economici locali și regionali, servicii comunitare, etc.

Termen limită: 8 iulie 2019.

Mai multe informații: https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en

23 iulie 2019 – Finanțare pentru acțiuni sportive pentru tinerii cu risc de radicalizare
Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte “Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă un risc de radicalizare” a cărei finanțare este prevazuta în programul sau de lucru pentru 2019.

Aceasta cerere vizează sprijinirea proiectelor din domeniul sportului derulate de organizațiile și federațiile sportive care cooperează cu autoritățile publice (inclusiv municipalitățile), cu actorii locali și cu societatea civila.

Proiectul se va concentra asupra prevenirii radicalizării, în special ajutând tinerii care risca excluderea și radicalizarea sa se integreze mai bine în societatea în care trăiesc.

Acțiunile se vor axa pe practicarea sportului și a activității fizice ca instrument de promovare a unei mai bune incluziuni într-un grup sau în societate în ansamblul ei. Se va pune un accent deosebit pe zonele care se confrunta cu probleme sociale.

Data limită: 23 iulie 2019.

Eligibilitate: orice organizație cu personalitate juridica, care este în principal activa în domeniul sportului și care organizează în mod regulat competiții sportive.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-monitoring-and-coaching-through-sports-youngsters-risk-radicalization_en