Despre viitorul Europei la RucărCentrul Europe Direct Argeș a lansat o nouă serie de dezbateri despre viitorul Europei. Prima dezbatere organizată, în data de 12 iunie 2019, în comuna Rucăr, județul Argeș, s-a concentrat asupra modalităților în care Europa își poate modela viitorul, cu noi orientări de politică și noi priorități: o Europă care protejează, o Europă competitivă, o Europă echitabilă, o Europă durabilă, o Europă influentă.

Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 reprezintă ocazia potrivită pentru a aborda provocările și oportunitățile cu care se confruntă Europa în prezent. Modul în care le explicăm și în care comunicăm cu cetățenii europeni vor fi premise esențiale ale unei Uniuni mai unite, mai puternice și mai democratice.

Participanții, cadre didactice, reprezentanți ai administrației publice locale, asistenți sociali, pensionari, și-au exprimat preocupările, speranțele și așteptările, completând chiar și consultarea online despre viitorul Europei, direct din aplicația de mobil edarges.ro.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biblioteca Comunală Rucăr.