Conventia europeana a drepturilor omului si dreptul procesual penal romanLucrarea excelează printr-o documentare amplă şi pertinentă asupra problematicii procesual penale pe care o ridică Convenţia. Sunt abordate foarte multe probleme de principiu pe care le-a rezolvat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie procesual penală, rezolvări însoţite de profunde comentarii în lumina legislaţiei procesual penale române şi a doctrinei româneşti.

Ritmul alert, stăpânirea deplină a limbajului tehnic şi a conceptelor procesual penale, actualitatea problemelor pe care le ridică autorii cu competenţă şi profunzime conferă acestei lucrări o valoare indiscutabilă teoretică şi practică. Satisfăcând pe deplin nevoia imperioasă de a cunoaşte conţinutul Convenţiei europene, lucrarea va fi studiată cu interes nu numai de oamenii de ştiinţă, dar şi de studenţi şi de publicul larg care se interesează de o atare problemă.

Autor: Ovidiu Predescu, Mihail Udroiu

Bucuresti,Editura C.H.Beck, 2007