Premiile Alianței europene pentru ucenicii (EAfA)Introduse pentru prima data în 2016, Premiile Alianței europene pentru ucenicii (EAfA Awards) urmăresc recunoașterea realizărilor companiilor, angajate în cadrul Alianței europene pentru ucenicii, precum și ale ucenicilor acestora, pentru activități remarcabile în promovarea uceniciei. Stagiile de ucenicie pot furniza oportunități pentru tineri care facilitează tranziția de la școală pe piața muncii, contribuind în același timp pentru o mai bună concordanță între competențele ucenicilor și nevoile angajatorilor.

Scopul acestui apel este de a identifica candidați și de a prezenta realizări remarcabile în două categorii:

  1. Companii: companii mari și IMM-uri care au calitatea de membru sau reprezentant EAfA;
  2. Ucenici care se află în stagiu sau care au încheiat recent stagiul în companii EAfA.

Companii eligibile/ucenici

  • În cadrul subcategoriei companii mari, companiile propuse trebuie să fie membre ale EAfA (Alianța este deschisă tuturor stakeholderi-lor din țările UE, EFTA și țările candidate la UE).
  • În cazul IMM-urilor
  1. Compania este membră a EAfA; sau
  2. Este organizație umbrelă (de exemplu, camere de comerț unde compania are calitatea de membru) membră a EAfA; sau
  3. O entitate care reprezintă un membru EAfA (camere de comerț, organisme profesionale, organizații sociale partenere), care propune IMM-uri care au calitatea de membru al entității, pentru ca acestea să se alăture EAfA.

– să aibă stagii de ucenicie de calitate care să fie susținute în mod continuu de un sistem de asigurare a calității, care să genereze o bună formare și satisfacție a ucenicilor;

– au avut o creștere semnificativă a numarului de ucenici în ultimii ani;

– s-au angajat sau intenționează să implementeze condițiile de studiu și muncă stabilite conform Cadrului European pentru ucenicii de calitate și eficace (EFQEA);

– au condus la îmbunătățirea imaginii stagiilor de ucenicie în sectorul sau zona geografică în care își desfășoară activitatea;

– au stabilit realații de cooperare în domeniul educației și formării;

– au inițiat și dezvoltat cu succes scheme de mobilități pentru ucenici;

– au depus eforturi pentru îmbunătățirea incluziunii în cadrul stagiilor de ucenicie, în special prin susținerea stagiarilor cu dizabilități;

– companiile mari trebuie să aibă un istoric pozitiv privind responsabilitatea socială corporativă (CSR).

Ucenicii trebuie

– să fie stagiari sau să fi încheiat recent un stagiu (absolvit în decurs de 2 ani) într-o companie membră sau representant EAfA;

– să fi contribuit substanțial la dezvoltarea unui produs, serviciu sau process, etc.;

– să fi îndeplinit sarcini pe care ucenicii nu le au în mod normal;

– să fie capabili să îmbunătățească imaginea uceniciei într-un mod remarcabil;

– să fi pus în aplicare cunoștințele și experiența dobândite într-o perioadă de formare (mobilități) într-o companie sau școală în domeniul educației și formării profesionale în străinătate.

Cum poți candida

Cei interesați de domeniul uceniciei pot recomanda aici candidați în oricare dintre cele două categorii, până la data de 20 iunie 2019.

Cei care vor fi nominalizați vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor din 17 octombrie 2019, de la Helsinki, în cadrul celei de a patra ediții a Săptămânii europene a competențelor profesionale.

Pentru informații suplimentare contactați echipa EAfA: EAFA-EMPL@ec.europa.eu

Mai multe detalii: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAfAawards