Date limită depunere proiecte – Iunie 201913 iunie 2019 – Mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar

Prezenta cerere de propuneri oferă finanțare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar în sprijinul acțiunilor care facilitează și completează acordarea de ajutor umanitar în țările terțe, care îmbunătățesc rezistența comunităților vulnerabile și afectate de dezastre sau în sprijinul acțiunilor care vizează consolidarea legăturii dintre ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare.

Activitățile proiectului pot include următoarele:

· acțiuni de informare, comunicare și sensibilizare adresate publicului;

· analiza pericolelor și a riscurilor și avertizarea timpurie;

· planificarea de contingență și pregătirea pentru răspuns;

· protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor și a lucrărilor de atenuare la scară mică.

Beneficiari eligibili: organizații neguvernamentale, non-profit, înființate în conformitate cu legislația unui stat membru și având sediul în Uniune; organisme de drept public cu caracter civil; Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Termen limită: 13 iunie 2019.

Mai multe informații:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-2019_en

25 iunie 2019 – Finanțare pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și înființarea de cooperative

Obiectivul general al apelului este de a spori dezvoltarea cooperativelor și de a promova imaginea lor în rândul tinerilor. Acesta urmărește integrarea educației antreprenoriale cooperative atât în învățământul secundar, cât și în învățământul superior și în afara mediului educațional.

Comisia dorește să sprijine proiecte inovatoare în abordarea lor și transnaționale și implementate cu o intenție clară de replicare. Rezultatele ar trebui să fie partajate public și disponibile pentru orice actor interesat de modelul de afaceri cooperativ și formarea antreprenorială.

În special, obiectivele intenționează să stimuleze transferul și dezvoltarea competențelor antreprenoriatului de tip cooperativ în țările UE:

·  în cazul în care tradiția cooperatistă este slabă și în care beneficiile oferite de modelul cooperativ nu sunt suficient de bine cunoscute;

·  pentru a lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor.

Printre acțiunile finanțate:

Tema 1: Furnizarea de cursuri de formare pilot pentru elevi;

Tema 2: Ateliere transeuropene pentru schimb de cunoștințe și învățarea de la practicieni (“formarea formatorilor”);

Tema 3: Promovarea spiritului antreprenorial al tinerilor pentru a crea cooperative în afara mediului educațional.

Solicitanți eligibili: entităţi publice şi private cu personalitate juridică – camere de comerţ, agenţii pentru consiliere în afaceri, instituții de formare/educaţie, autorităti locale, regionale şi naţionale, ONG-uri, organizaţii de cooperative, implicarea organizaţiilor de tineri este puternic încurajată.

Termen limită: 25 iunie 2019.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/growth/content/reducing-youth-unemployment-setting-co-operatives-enhance-working-opportunities-eu_en

Ghidul solicitantului: https://files.finantare.ro/2019/Guide_for_Applicants%20(1).pdf