Preşedinţia României la Consiliul Uniunii EuropeneIn perioada februarie – martie 2019, Europe DIrect Argeș a organizat sesiuni de informare cu privire la rolul și atribuțiile României la președinția Consiliului Uniunii Europene.

Toți cei prezenți la cele două evenimente organizate au aflat aspecte referitoare la cele trei instituții: Consiliul UE, Consiliul European și Consiliul Europei pentru a nu face confuzii și pentru a cunoaște mai bine entitățile suprastatale cu care România are strânse relații și unde deține statutul de membru.

Alături de consilierii Europe Direct Argeș a participat lulia Manda, voluntar în cadrul centrului de informare europeană, care a prezentat rolul pe care îl îndeplinește președinția României la Consiliul UE, care sunt principalele direcții politice în ceea ce privește problemele majore asupra căruia Consiliul va acționa, dar și programul președinției care se bazează pe 4 piloni: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa – actor global și Europa valorilor comune.

Aceștia se vor reflecta în activitatea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene prin diferitele formate decizionale ale Consiliului, cât și prin evenimentele ce vor fi derulate pe parcursul mandatului.

Partenerii centrului de informare europeană la cele 2 evenimente au fost: Biblioteca Comunală din Mușătești și Liceul Teoretic I. Cantacuzino din Pitești.