Cursul de formare pe schimburi de tineri pentru începătoriScopul cursului: să ofere o experiență internațională de învățare actorilor implicați activ în lucrul cu tinerii (în special începători în acest domeniu), prin dezvoltarea competențelor necesare pentru dezvoltarea unor proiecte de schimburi de tineri de calitate.

Obiectivele cursului:
– să ofere informații privind programul Erasmus+, cu accent pe schimburile de tineri, pentru organizațiile NOI în program (care nu au mai derulat astfel de proiecte);
– să ofere o experiență de învățare individuală și de grup printr-un proces de simulare a unui proiect de schimburi;
– să dezvolte competențele, abilitățile și atitudinile necesare organizării unui schimb de tineri;
– să faciliteze stabilirea de parteneriate în vederea derulării în viitor a unor proiecte comune de schimburi de tineri pentru ONG-urile care se află la prima experiență de acest gen.

Informații suplimentare cu privire la curs se găsesc la adresele:
www.salto-youth.net/BTM și
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.7738/

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/8355/application/

Data limită pentru înscrierea online este: 10 martie 2019

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Belgia.

Alte detalii: https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1418