Date limită depunere proiecte – Martie 2019Cereri de candidatură pentru evenimentul „Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor”

Comitetul Regiunilor si Comisia Europeana au lansat cea de-a 17-a ediție a evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”(EWRC), manifestare declarata cel mai mare eveniment instituțional la nivel european (7.000 de participanți anul trecut), care va avea loc la Bruxelles, în perioada 7 – 10 octombrie 2019.

Primele trei tematici de interes, decise prin vot de participanții la sondaj, sunt:

1) Viitorul UE si rolul regiunilor si orașelor;
2) O Europa mai aproape de cetățean;
3) O Europa mai verde/ecologica. Alte teme de interes mai sunt cele care privesc Europa sociala, conectivitatea și specializarea inteligentă, dar acestea au prezentat un interes mai mic pentru cei care au votat.

Tipurile de evenimente la care se poate depune o candidatura:

· sesiuni de discuții EURegions;

· dezbateri sub forma întâlnirilor întrebări/răspunsuri pe teme propuse;

· laboratoare participative;

· ateliere si mese rotunde;

· expoziții;

· degustări de produse tradiționale locale/regionale

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor: 29 martie 2019.

Cine este eligibil și cum se poate participa:

Sunt invitate să-și prezinte candidatura pentru participare administrațiile locale, județene si regionale, structurile de tip GECT, universitățile, mass-media, companiile, alte entități publice si private din Europa, etc.

Se poate participa în 2 feluri:

a) prin organizarea unor parteneriate regionale;

b) individual, ca entitate considerata partener al evenimentului, prin organizarea oricărui tip de activitate din cele 6 enumerate mai sus.

Evenimentele de la Bruxelles se vor organiza în 3 tipuri de locații:

·  ale parteneriatelor regionale,

·  la centrul de conferințe THE SQUARE,

·  la Comitetul Regiunilor.

Condițiile pentru eligibilitatea unui parteneriat regional, în calitate de organizator al unei dezbateri, sunt, în linii mari, neschimbate fata de edițiile anterioare:

· parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum 4 si maximum 10 parteneri (județe/orașe/regiuni implicate în managementul/implementarea fondurilor structurale si de investiții) si sa reprezinte cel puțin 4 state membre ale UE;

· să fie desemnat un partener coordonator dintr-un stat membru al UE;

· să fie organizat un eveniment la Bruxelles, după tipul celor menționate mai sus;

· orașele participante trebuie sa fie capitala unui stat membru sau a unei unități administrativ-teritoriale de nivel NUTS 1, 2 sau 3;

· regiunile și orașele din aceeași țară, pentru fiecare parteneriat regional, nu ar trebui sa reprezinte mai mult de o treime din parteneri;

· regiunile și orașele sunt încurajate sa coopereze cu parteneri cu care nu au mai colaborat la alte ediții.

Sursa: http://www.finantare.ro/cereri-de-candidatura-pentru-evenimentul-saptamana-europeana-a-regiunilor-si-oraselor.html