Raportul privind drepturile fundamentale 2018Anii anteriori au adus atât progrese, cât și regrese în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale.

Această publicație analizează evoluțiile majore din domeniu, identificând atât realizările, cât și domeniile de interes nesoluționate. De asemenea, sunt prezentate opiniile FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) în legătură cu principalele evoluții înregistrate în domeniile tematice acoperite.

Raportul oferă o imagine de ansamblu compactă, dar informativă a principalelor provocări legate de drepturile fundamentale cu care se confruntă UE și statele membre.

În cuprinsul acestui material informativ găsiți subiecte despre Carta drepturilor fundamentale a UE și utilizarea acesteia de către statele membre, societatea informațională, egalitate și nediscriminare, protecția vieții private și a datelor, precum și accesul la justiție, inclusiv drepturile victimelor infracțiunilor.

La sediul Centrului Europe Direct Argeș există mai multe exemplare pentru cei interesați.