Programul „Cultura (2007-2013)“Programul „Cultura (2007-2013)“ este un program de finanţare al Uniunii Europene gestionat de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură şi de Comisia Europeană. Acest Program se derulează pe o perioadă de şapte ani (2007-2013) şi reprezintă o continuare a Programului „Cultura 2000“ care s-a încheiat în anul 2006. Programul „Cultura (2007-2013)“, care funcţionează în baza Deciziei 1855/2006/CE, este principalul mecanism de sprijinire a sectorului cultural lansat de Uniunea Europeană.

Punctul de Contact Cultural pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii cu privire la Programul “Cultura”, poate oferi sprijin pentru găsirea de parteneri pentru proiecte şi poate acorda asistenţă tehnică pentru elaborarea proiectelor. Punctul de Contact Cultural al României pentru Programul Uniunii Europene „Cultura (2007-2013)” funcţionează în cadrul Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene.

Printre obiectivele programului se află şi punerea în valoare a spaţiul cultural împărtăşit de europeni şi bazat pe un patrimoniu cultural comun. Zonele eligibile sunt

statele membre ale Uniunii Europene, ţările membre ale SEE (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), ţările candidate la statutul de membru al UE (Croaţia, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) şi Serbia, iar durata de implementare a proiectului este de cel mult 24 de luni.

Printre solicitanţii eligibili se numără şi operatorii culturali, inclusiv întreprinderile culturale, atâta timp cât din această participare nu rezultă vreun profit.

Cofinanţarea comunitară se acordă pentru proiectele care cuprind un număr de activităţi culturale care au drept scop realizarea unei cooperări durabile şi structurate între operatorii culturali. Sunt disponibile fonduri între 50.000 şi 200.000 de euro pe an, iar contribuţia solicitantului trebuie să fie de minim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Data limită pentru depunerea proiectelor este 1 octombrie în fiecare an până la finele Programului în 2013. Alte surse de informare şi documente necesare le găsiţi la adresa: www.cultura2007.ro