Evenimentele săptămânii 4 – 10 februarie 2019Comisia Europeană a prezentat o serie de recomandări în vederea creării unui sistem securizat care să le permită cetăţenilor accesul la dosarele lor electronice de sănătate în toate statele membre.

În prezent, există diferenţe mari între statele membre ale UE în ceea ce priveşte accesul cetăţenilor europeni la propriile dosare electronice de sănătate. Deşi unii cetăţeni pot avea acces parţial la dosarele lor electronice de sănătate la nivel naţional sau transfrontalier, mulţi alţii au acces electronic limitat sau nu au deloc acces la aceste date. Recomandările Comisiei vor facilita accesul transfrontalier securizat, respectând pe deplin Regulamentul general privind protecţia datelor.

Statele membre au început deja să pună la dispoziţie anumite părţi ale dosarelor electronice de sănătate şi permit schimbul acestora la nivel transfrontalier. Începând cu 21 ianuarie 2019, cetăţenii finlandezi pot cumpăra medicamente în Estonia în baza unor prescripţii electronice, iar medicii luxemburghezi vor putea avea în curând acces la dosarele pacienţilor cehi.

Recomandările propun ca statele membre să extindă aceasta activitate la trei noi rubrici ale dosarului de sănătate, şi anume analize de laborator, bilete de ieşire din spital, teste imagistice şi rapoarte imagistice. Totodată, iniţiativa deschide calea pentru dezvoltarea specificaţiilor tehnice care vor fi utilizate pentru a face schimb de dosare de sănătate în fiecare caz în parte.

Accesul integral la dosarele de sănătate personale la nivelul UE poate oferi importante beneficii cetăţenilor europeni, de exemplu în cazul unui accident care se produce în cursul unei călătorii într-un alt stat membru al UE, medicii vor avea acces imediat la informaţiile cu privire la pacient. De asemenea, se asigură astfel o mai bună calitate a serviciilor de îngrijire medicală şi asigurarea continuităţii acestor servicii atunci când cetăţenii se deplasează în UE.

În perioada următoare, se va institui un proces de coordonare comun între Comisie şi statele membre. Acest proces va permite reunirea contribuţiilor şi a informaţiilor de la părţile interesate. Procesul de coordonare comun va garanta ca toate părţile relevante participa la procesul de dezvoltare ulterioară a formatului european de schimb al dosarelor electronice de sănătate. Statele membre, în cadrul reţelei de e-sănătate, vor stabili orientări practice pentru punerea în aplicare şi monitorizarea progreselor înregistrate.

Sursa: Agerpres