Date limită depunere proiecte – Februarie 2019Programul european „Erasmus +”

Comisia Europeana, prin intermediul Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2019 a programului european pentru educatie, formare, tineret si sport „Erasmus+”.

Obiective generale:

Programul Erasmus+ contribuie la realizarea:

  • obiectivelor Strategiei Europa 2020, inclusiv a obiectivului principal din domeniul educatiei;
  • obiectivelor Cadrului strategic pentru cooperare europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale (ET 2020), inclusiv a indicatorilor de referinta corespunzatori;
  • dezvoltarii durabile a tarilor partenere in domeniul invatamantului superior;
  • obiectivelor generale ale cadrului reinnoit de cooperare europeana in domeniul tineretului;
  • obiectivului privind dezvoltarea dimensiunii europene in sport, in special sportul de masa, in conformitate cu planul de lucru al UE pentru sport;
  • promovarii valorilor europene in conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana.

Actiuni:

1.Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii:
– Mobilitatea persoanelor in domeniul educatiei, formarii profesionale, al invatamantului scolar si al educatiei pentru adulti – 5 februarie,
– Programele comune de masterate Erasmus Mundus – 14 februarie ,
– Programele comune de masterat Erasmus Mundus – Cerere comuna UE-Japonia – 1 aprilie;
– Mobilitatea persoanelor in domeniul tineretului – 5 februarie, 30 aprilie, 1 octombrie.
2. Cooperarea pentru inovare si schimbul de bune practici:
– Parteneriate strategice in domeniul educatiei si formarii – 21 martie,
– Parteneriate strategice in domeniul tineretului – 5 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie,
– Aliantele cunoasterii – 28 februarie,
– Aliante ale competentelor sectoriale – 28 februarie,
– Consolidarea capacitatilor in domeniul invatamantul superior – 7 februarie,
– Universitati europene – 28 februarie,
– Consolidarea capacitatilor in domeniul tineretului – 24 ianuarie
3. Sprijin pentru reformarea politicilor:
– Proeicte in cadrul dialogului UE cu tinerii – 5 februarie, 30 aprilie şi 5 octombrie
4. Activitati Jean Monnet – 22 februarie pentru toate activitatile:
– Catedre, module, centrele de excelenta, sprijin acordat asociatiilor, retele, proiecte.
5. Sport – 4 aprilie pentru toate tipurile de actiuni:
– Parteneriatele de colaborare,
– Parteneriate de colaborare mici,
– Evenimente sportive europene non-profit.

Solicitanti eligibili:
Orice organism public sau privat, activ in domenii precum educatia, formarea, tineretul si sportul, dar si grupuri de tineri active care nu sunt constituite in organizatii.

2019 – diferite date de depunere a propunerilor de proiect in functie de fiecare actiune cheie.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_ro

Ghidul solicitantului: http://files.finantare.ro/2018/granturi/erasmus-plus-programme-guide-2019_ro.pdf