O investiție într-o economie durabilăPolitica de extindere constituie un impuls puternic pentru integrarea economică a UE. Acordurile încheiate de UE cu țările candidate la aderare liberalizează comerțul cu aproape toate produsele și stabilește activități de cooperare în domenii cum ar fi energia, transportul și mediul. Aceste acorduri și procesul de negociere conduc la adoptarea de norme ale UE, prin extinderea Pieței Interne a UE și oferind noi posibilități întreprinderilor din UE.

În acest pliant găsiți subiecte referitoare la proiecte finanțate prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare al UE, promovând inovația în special în domeniile științei și tehnologiei.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor mai multe exemplare, în limba română.

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.