Finantari – termene limita

Date-limită depunere proiecte – Iunie 2017

Date-limită depunere proiecte – Iunie 2017

Programul Start-up Nation Finanțator: Guvernul României prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat Buget: 1.713.798.000 lei Perioadă de depunere: 15 iunie – 14 iulie 2017 (ora 20.00) Finanțarea acordată: Maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile Beneficiari eligibili: IMM-uri înființate după 30 ianuarie 2017 Obiectivul programului: Stimularea înființării și … Continued

Date-limită depunere proiecte – Mai 2017

Date-limită depunere proiecte – Mai 2017

Apel pentru propuneri granturi LIFE Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii invită ONG-urile active în domeniul mediului să prezinte propuneri pentru granturile LIFE. Prioritățile pentru acest apel sunt următoarele: – Protecția, conservarea și ameliorarea capitalului natural al UE; – Trecerea economiei Uniunii la o economie verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon … Continued

Date-limită depunere proiecte – Aprilie 2017

Date-limită depunere proiecte – Aprilie 2017

Finanțare ANR – Incluziunea minorității rome Finanțator Guvernul României Operator de program Agenția Națională pentru Romi Buget 900 000 lei Obiectivul general al programului Încurajarea societății civile în a contribui la promovarea incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității rome. Obiectiv specific al programului Facilitarea participării actorilor sociali în procesul de implementare a Strategiei Guvernului României … Continued

Date-limită depunere proiecte – Martie 2017

Date-limită depunere proiecte – Martie 2017

Cerere de propuneri de proiecte programul EaSI 2014-2020 – mobilitatea ucenicilor Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 din cadrul programului  “EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială”, privind mobilitatea ucenicilor pe termen lung. Titlul cererii este „Proiecte – pilot privind mobilitatea pe termen lung a ucenicilor” – … Continued

Date-limită depunere proiecte – Februarie 2017

Date-limită depunere proiecte – Februarie 2017

Se depun cererile de finantare pentru Masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 1 –  Promovarea pescuitului durabil din punct … Continued