Finantari – termene limita

Date limită depunere proiecte – August 2021

Date limită depunere proiecte – August 2021

Europa Creativă 2021-2027: Apelul pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative Beneficiari eligibili:  rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene Obiectivele generale ale programului sunt: să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și lingvistică și patrimoniul european; creșterea competitivității și a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative, în special … Continued

Date limită depunere proiecte – Iulie 2021

Date limită depunere proiecte – Iulie 2021

RoAid – Apel competitiv pentru finanțarea de proiecte de tip „Aid for Trade” în țări din Africa Beneficiari eligibili: entități din sectorul privat din România – societăți comerciale cu personalitate juridică ce desfășoară activități cu scop lucrativ Propunerile de proiecte vor avea în vedere următorului obiectiv specific: creșterea capacității beneficiarilor finali de angajare în comerțul … Continued

Date limită depunere proiecte – Iunie 2021

Date limită depunere proiecte – Iunie 2021

Programul Piața Unică: Rețeaua întreprinderilor europene Obiectiv: Programul a fost conceput să capaciteze și să protejeze consumatorii și să permită unui număr mare de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să prospere. Scopul acestui apel este de a crea și de a asigura funcționarea modernizată a Rețelei întreprinderilor europene în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2025 … Continued

Date limită depunere proiecte – Mai 2021

Date limită depunere proiecte – Mai 2021

Apel de proiecte pentru promovarea egalității și luptei împotriva rasismului, xenofobiei și discriminării Obiectivul apelului este de a sprijini o abordare cuprinzătoare și intersecțională și acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea intoleranței, rasismului, xenofobiei și discriminării, în special din motive de origine rasială sau etnică, culoare, religie, orientare sexuală, identitate de gen, inclusiv atunci când … Continued

Date limită depunere proiecte – Aprilie 2021

Date limită depunere proiecte – Aprilie 2021

16 aprilie 2021 – Apel pentru propuneri de proiecte 2021 – Programul „În stare de bine” Descriere Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul 1 pentru propuneri de proiecte 2021 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de … Continued