Finantari – termene limita

Date limită depunere proiecte – Octombrie 2022

Date limită depunere proiecte – Octombrie 2022

Active Citizens Fund: Apel #10 – Ȋmbunătăţirea imaginii publice a organizaţiilor societăţii civile ȋn rȃndul publicului ţintă Beneficiari eligibili: Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), cu naţionalitate romȃnă, care au dobândit personalitate  juridică, sunt organizate şi conduse conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare); Fundațiile pentru tineret de la … Continued

Date limită depunere proiecte – Septembrie 2022

Date limită depunere proiecte – Septembrie 2022

Single Market Programme – Granturi pentru soluții privind prevenirea risipei alimentare Această cerere de propuneri își propune să sprijine părțile interesate să îmbunătățească măsurarea risipei de alimente și să ajute la implementarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile și organizațiile lor. Acest apel vizează în mod concret sectorul ospitalității și al serviciilor alimentare. Beneficiari eligibili: … Continued

Date limită depunere proiecte – August 2022

Date limită depunere proiecte – August 2022

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”, ediția a III-a Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și … Continued

Dată limită depunere proiecte – Iulie 2022

Dată limită depunere proiecte – Iulie 2022

Granturile Norvegiene și SEE: Programul SMEs Growth, „Sprijin pentru Start-up-uri” Obiectiv Programul „Dezvoltarea IMM-urilor în Romania” (SMEs Growth) va contribui la obiective generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Statele SEE și Statele Beneficiare ale Granturilor … Continued

Dată depunere proiecte – Iunie 2022

Dată depunere proiecte – Iunie 2022

Proof of Concept! Apelul de proiecte POR aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), a fost lansat în data de 24.05.2022, potrivit unui comunicat oficial al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia … Continued