Stagii de practica

Stagii la Comisia Europeană

Stagii la Comisia Europeană

Comisia organizează de două ori pe an stagii de formare care durează 5 luni, pentru tineri absolvenţi de studii universitare. Nu sunt excluși cei care – în cadrul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii – au obţinut recent o diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu încep pe 1 martie … Continued

Stagii la Agenția Europeană a Căilor Ferate

Stagii la Agenția Europeană a Căilor Ferate

Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) oferă cursuri de formare la locul de muncă pentru a oferi informaţii despre activitățile agenţiei ERA stagiarilor selectaţi. Stagiul își propune să ofere o înțelegere a agenției și rolul său în activitățile Uniunii Europene, permiţând participanţilor să dobândească cunoștințe practice în unul dintre domeniile din sfera de activitate a … Continued

Stagii de traducere la Parlamentul European

Stagii de traducere la Parlamentul European

Ai terminat primul ciclu universitar și ai obținut diploma? Cunoști foarte bine una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a uneia dintre ţările candidate şi ai o cunoaștere aprofundată a altor două limbi oficiale ale UE? Acest stagiu este pentru tine! DL: 15 noiembrie 2017 (pentru stagii începând cu 1 aprilie) Detalii … Continued

Programul Evenimentului european de tineret – EYE2018!

Programul Evenimentului european de tineret – EYE2018!

Grupurile de tineri pot contribui la program propunând ateliere sau spectacole care trebuie să se desfășoare într-una din limbile EYE (engleză, franceză sau germană) și trebuie să fie în mod clar legate de una dintre cele cinci teme: Tineri și bătrâni: Evoluție în ritmul revoluției digitale Bogați și săraci: Apel pentru o participare echitabilă Separați … Continued

Granturile Europeana pentru cercetare

Granturile Europeana pentru cercetare

Europeana caută studenți care urmează cursuri postuniversitare sau doctoranzi, cercetători la început de carieră din orice domeniu (științe umaniste, științe sociale, științe de arhivistică și informare) care utilizează conținutul colecțiilor Europeana pentru a prezenta și a explora tema dialogului intercultural. Finanțarea este disponibilă pentru o sumă de maximum 8.000 de euro pentru proiectele de succes … Continued