Utile

Conventia europeana a drepturilor omului si dreptul procesual penal roman

Lucrarea excelează printr-o documentare amplă şi pertinentă asupra problematicii procesual penale pe care o ridică Convenţia. Sunt abordate foarte multe probleme de principiu pe care le-a rezolvat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie procesual penală, rezolvări însoţite de profunde comentarii în lumina legislaţiei procesual penale române şi a doctrinei româneşti. Ritmul alert, stăpânirea deplină … Continued

Uniunea Europeana – recomandari bibliografice

Bibliografie selectivă din colecţiile Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş Adrian, Liviu, Ivan. Statele Unite ale Europei: Uniunea Europeană între interguvernamentalism şi supranaţionalism. – Iaşi, Editura Institutul European, 2007. Bărbulescu, Iordan, Gheorghe. Procesul decizional în Uniunea Europeană. – Iaşi, Editura Polirom, 2008. Bărbulescu, Iordan, Gheorghe. Uniunea Europeană: de la naţional la federal. – Bucureşti, Editura Tritonic, … Continued

Legislaţie comunitară privind proprietatea intelectuală

Culegerea de legislaţie europeană reuneşte dispoziţiile speciale privind cooperarea judiciară în materie civilă, comercială şi de dreptul familiei din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi dispoziţiile speciale privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală din Tratatul de instituire a Uniunii Europene. De asemenea, sunt selectate, în ordine cronologică, acte legislative relevante privind aceste … Continued

Integrarea României în structurile Uniunii Monetare Europene

Lucrarea reprezintă o contribuţie valoroasă în plan teoretic şi metodologic, cu referire la analiza complexă atât a noţiunilor de drept incidente în vederea adoptării monedei unice europene, cât şi a conceptelor de ordin economic şi monetar. Tema abordată are un caracter complex: unul interdisciplinar in care sunt utilizate numeroase cunoştinţe de drept european, drept financiar, … Continued