Utile

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) și Directiva privind serviciile

Prezentul ghid de utilizare descrie metode adecvate de cooperare cu autoritățile competente din alte state membre și subliniază aspectele esențiale pentru a asigura funcționarea în practică a asistenței reciproce în temeiul Directivei privind serviciile. Scopul ghidului este de a facilita utilizarea zilnică a „Aplicației IMI pentru Directiva privind serviciile”. El se concentrează pe schimbul de … Continued

Societăţile funcţionează mai eficient cu ajutorul limbilor străine. Limbile străine stimulează afacerile

Este imposibil să trăim şi să muncim împreună fără să ne înţelegem unii pe alţii. Într-o Uniune care încurajează diversitatea, o lingua franca nu va putea niciodată satisface toate nevoile de comunicare. Un procentaj semnificativ de IMM-uri europene pierd contracte în fiecare an datorită lacunelor lingvistice și  interculturale. Deși se pare că limba engleză își … Continued

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială

Uniunea Europeană a identificat restabilirea creșterii economice și furnizarea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune drept factori-cheie pentru lupta împotriva sărăciei. Pentru a oferi sprijin în vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia Europeană propune crearea unei Platforme europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Această broșură expune provocările pe care le … Continued

Strategia de securitate internă a Uniunii Europene – către un model european de securitate

Strategia de securitate internă a fost adoptată pentru a ajuta Europa să avanseze, regrupând activitățile deja existente și stabilind principiile și orientările pentru acțiunile viitoare. Aceasta este concepută pentru a preveni infracțiunile și a spori capacitatea de a oferi un răspuns rapid și corespunzător dezastrelor naturale și celor provocate de om, prin dezvoltarea și gestionarea … Continued

Mai inteligent și mai ecologic

Pentru a trăi în mod durabil, resursele naturale ale Pământului trebuie utilizate într-un ritm în care acestea se pot reface. Cu toate acestea, societatea noastră de consum exercită o presiune enormă asupra planetei. Calitatea vieții, prosperitatea și creșterea economică depind de consumul raționalizat al resurselor disponibile. Pentru a realiza acest lucru trebuie să schimbăm modul … Continued