Utile

Europa – Mai bine împreună!

Europa – Mai bine împreună!

Un nou instrument pentru sensibilizarea tinerilor în ceea ce privește Europa. Acest set pedagogic cuprinde trei broșuri și o hartă a Uniunii Europene, ceea ce permite tinerilor să abordeze întrebări despre Uniunea Europeană în trei moduri diferite. Broșura Europa – Să construim mai multe împreună! – oferă o imagine de ansamblu despre istoria construcției europene, … Continued

În prim-plan Educația și Formarea Profesională în România

În prim-plan Educația și Formarea Profesională în România

Învățământul profesional și tehnic (ÎPT) este furnizat la nivelul învățământului secundar superior și la nivelul post-secundar. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic coordonează crearea standardelor de formare profesională pentru calificări, acestea fiind validate de comisiile sectoriale și aprobate de minister. Formarea profesională pentru adulți este oferită de furnizori autorizați publici și privați, … Continued

EU energy in figures – Energia Uniunii Europene în cifre

EU energy in figures – Energia Uniunii Europene în cifre

Sectorul energetic este unul dintre pilonii creșterii, competitivității și dezvoltării economiei. Pentru a fi la curent cu transformarea sectorului energetic în Europa, avem nevoie de date exacte și actualizate. Această publicație oferă o imagine de ansamblu a celor mai relevante statistici anuale referitoare la energie pentru Uniunea Europeană în ansamblu și pentru fiecare dintre statele … Continued

Energy, transport and environment statistics – Statistici privind energia, transporturile și mediul

Energy, transport and environment statistics – Statistici privind energia, transporturile și mediul

Reconcilierea eficienței economice, incluziunii sociale și responsabilității de mediu este esențială pentru dezvoltarea durabilă. De la adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în 2015, Uniunea Europeană a înregistrat progrese semnificative pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și continuă să facă acest lucru. Datele statistice prezentate în această carte sunt actualizate continuu, conține statistici și articole … Continued

The regions bring us together

The regions bring us together

Regiunile reprezintă bogăția Europei: un mozaic de culturi, limbi și diversitate. Un cadru excepțional în care viețile noastre împreună se schimbă zi de zi. Cu toate acestea, este clar că regiunile europene nu sunt toate la fel de active. Există multe diferențe între regiuni, de exemplu în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, … Continued