Utile

Schimbarea situației articolelor din plastic de unică folosință

Schimbarea situației articolelor din plastic de unică folosință

Noile norme ale UE vizează volumul mare de articole din plastic de unică folosință și de unele de pescuit care conțin plastic ce poluează mările, pun pericol vietățile marine și ne afectează sănătatea. Obiectivul? Reducerea deșeurilor, contribuirea la dezvoltarea unei economii circulare și promovarea unui viitor durabil pentru toată lumea! Normele își propun să reducă … Continued

Misterul steluțelor aurii

Misterul steluțelor aurii

Scopul principal al acestui material didactic este de a explica anumite aspecte legate de Uniunea Europeană pe înțelesul elevilor din școala primară și gimnaziu. Copiii vor putea descoperi astfel prin joc ce este Uniunea Europeană, cum funcționează aceasta și ce înseamnă pentru ei. Activitățile propuse au caracter interdisciplinar, abordând șase discipline diferite cuprinse în programa … Continued

Politica de coeziune 2014-2020

Politica de coeziune 2014-2020

Comisia Europeană a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune este concepută și pusă în aplicare, și anume: · concentrarea asupra priorităților Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; · recompensarea performanțelor; sprijinirea programării integrate; · accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce … Continued

Natura 2000 – 40 years of the Birds Directive

Natura 2000 – 40 years of the Birds Directive

Rețeaua Natura 2000 este alcătuită din situri conform Directivei Habitate și Directivei Păsări. Un sit este o arie protejată ce face parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, cu rol principal de protecție și conservare a speciilor și habitatelor de pe teritoriul Uniunii Europene. Adoptată în 1979, Directiva UE privind păsările a fost una dintre … Continued

Contracte digitale pentru Europa

Contracte digitale pentru Europa

În pofida creșterii rapide a comerțului electronic, majoritatea întreprinderilor europene nu profită la maximum de avantajele pieței unice digitale. Doar 15 % din consumatorii din UE cumpără online din alte țări ale UE, în timp ce procentul celor care fac cumpărături online în țara lor este de aproape trei ori mai mare (44 %). Comisia propune două directive: una … Continued