Newsroom

Pactul verde: Comisia lansează Level(s) – cadrul european pentru clădiri durabile

Pactul verde: Comisia lansează Level(s) – cadrul european pentru clădiri durabile

În data de 15 octombrie, Comisia Europeană a lansat oficial Level(s) — cadrul european pentru clădiri durabile, care este strâns legat de obiectivele Pactului verde european („Green Deal”) referitoare la un sector al construcțiilor durabil, și care face parte din acțiunile descrise în noul Plan de acțiune pentru economia circulară și în Strategia privind un val de renovări. Level(s) este un … Continued

Comisia semnează cu Gilead un contract de achiziție comună pentru aprovizionare cu remdesivir

Comisia semnează cu Gilead un contract de achiziție comună pentru aprovizionare cu remdesivir

Comisia a semnat cu societatea farmaceutică Gilead un contract-cadru de achiziție comună vizând aprovizionarea cu până la 500 000 de cure de tratament cu Veklury, denumirea comercială a preparatului ei care conține remdesivir, precum și posibilitatea de aprovizionare suplimentară față de cele 500 000 de cure de tratament. Există 36 de semnatari ai acordului de achiziție … Continued

Balcanii de Vest: un plan economic și de investiții care să sprijine redresarea economică și convergența

Balcanii de Vest: un plan economic și de investiții care să sprijine redresarea economică și convergența

Comisia Europeană a adoptat în data de 6 octombrie, un amplu Plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, care urmărește să stimuleze redresarea economică pe termen lung a regiunii, să sprijine tranziția verde și digitală, precum și să promoveze integrarea regională și convergența cu Uniunea Europeană. Planul economic și de investiții stabilește un pachet … Continued

Comisia lansează un nou plan pe 10 ani pentru a veni în sprijinul romilor din UE

Comisia lansează un nou plan pe 10 ani pentru a veni în sprijinul romilor din UE

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 7 octombrie, un nou plan pe 10 ani care cuprinde o propunere de recomandare a Consiliului, pentru a veni în sprijinul romilor din UE. Există șapte domenii principale de interes: egalitatea, incluziunea, participarea, educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele. Deși scopul urmărit este egalitatea deplină, Comisia a propus obiective minime pentru 2030, pe baza progreselor înregistrate în cadrul anterior. Printre … Continued

Crearea unui Spațiu european al educației până în 2025 și resetarea educației și formării pentru era digitală

Crearea unui Spațiu european al educației până în 2025 și resetarea educației și formării pentru era digitală

Comisia a adoptat în data de 30 septembrie, două inițiative care vor consolida contribuția educației și formării la redresarea UE în urma crizei provocate de coronavirus și vor sprijini construirea unei Europe verzi și digitale. Creionând o viziune asupra Spațiului european al educației care va prinde formă până în 2025, Comisia propune noi inițiative, mai multe … Continued