Newsroom

Stimularea sectorului energiei din surse regenerabile offshore pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic

Stimularea sectorului energiei din surse regenerabile offshore pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic

Pentru a contribui la atingerea, până în 2050, a obiectivului neutralității climatice vizat de UE, Comisia Europeană prezintă astăzi, 19 noiembrie, Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore. Strategia propune sporirea capacității eoliene offshore a Europei de la nivelul actual de 12 GW la un nivel de cel puțin 60 GW până în 2030 și de 300 GW până în 2050. Comisia … Continued

Previziunile economice din toamna anului 2020

Previziunile economice din toamna anului 2020

Pandemia cauzată de noul coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru economii, atât în UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. Se preconizează că economia României se va redresa de pe urma scăderii producției din prima jumătate a anului. Deși contracția înregistrată de economie în 2020 pare mai puțin … Continued

Comisia își intensifică acțiunile de consolidare a măsurilor de pregătire și răspuns în întreaga UE

Comisia își intensifică acțiunile de consolidare a măsurilor de pregătire și răspuns în întreaga UE

Comisia Europeană lansează un set suplimentar de acțiuni menite să contribuie la limitarea răspândirii coronavirusului, să salveze vieți și să consolideze reziliența pieței interne. Comunicarea Comisiei privind măsurile suplimentare de răspuns la pandemia de COVID-19 stabilește etapele următoare în domenii esențiale pentru a consolida răspunsul UE la recrudescența numărului de cazuri de COVID-19: 1.Îmbunătățirea fluxului de informații pentru a … Continued

Comisia prezintă etapele principale pentru strategiile de vaccinare și desfășurarea eficace a vaccinurilor

Comisia prezintă etapele principale pentru strategiile de vaccinare și desfășurarea eficace a vaccinurilor

 Comisia prezintă principalele elemente care trebuie luate în considerare de către statele membre în ceea ce privește strategiile lor de vaccinare împotriva COVID-19 în vederea pregătirii Uniunii Europene și a cetățenilor săi pentru momentul în care va fi disponibil un vaccin sigur și eficace, precum și grupurile prioritare care trebuie avute în vedere pentru vaccinare în primul … Continued

Răspunsul politicii de coeziune a UE la criza provocată de coronavirus

Răspunsul politicii de coeziune a UE la criza provocată de coronavirus

Comisia a anunţat primele rezultate provizorii ale implementării Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și a Inițiativei plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII +). Încă de la începutul crizei, grație flexibilității introduse în cadrul politicii de coeziune, UE a mobilizat investiții în valoare de peste 13 miliarde EUR în scopul combaterii efectelor pandemiei … Continued