Newsroom

Comisia sprijină proiectele de reformă ale statelor membre pentru mai multe locuri de muncă și o creștere durabilă

Comisia sprijină proiectele de reformă ale statelor membre pentru mai multe locuri de muncă și o creștere durabilă

La începutul lunii martie 2021, Comisia a aprobat 226 de proiecte care se vor derula în cele 27 de state membre și vor sprijini eforturile de elaborare și punere în aplicare a reformelor naționale menite să stimuleze creșterea economică. Aceste acțiuni de sprijin se realizează în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) și vor dispune, în 2021, de un … Continued

Să ne unim forțele pentru a proteja biodiversitatea în întreaga lume

Să ne unim forțele pentru a proteja biodiversitatea în întreaga lume

Cu ocazia Zilei Mondiale a Faunei și Florei Sălbatice, Comisia și-a reiterat invitația lansată tuturor instituțiilor din lume de a-și face auzită vocea pentru a impulsiona lupta pentru apărarea naturii și a convinge mai multe guverne să propună obiective ambițioase în cadrul Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP15), care va avea loc în cursul … Continued

UE urmează să instituie noi parteneriate europene și să investească aproape 10 miliarde EUR pentru tranziția verde și digitală

UE urmează să instituie noi parteneriate europene și să investească aproape 10 miliarde EUR pentru tranziția verde și digitală

Comisia a propus la sfârșitul lunii februarie, instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre și/sau sectorul de profil. Obiectivul este de a accelera tranziția către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și digitală, precum și de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă și mai … Continued

Abordarea problemei creditelor neperformante pentru ca băncile să poată sprijini gospodăriile și întreprinderile din UE

Abordarea problemei creditelor neperformante pentru ca băncile să poată sprijini gospodăriile și întreprinderile din UE

Comisia Europeană a prezentat o strategie de prevenire a unei viitoare acumulări a creditelor neperformante în Uniunea Europeană, ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Strategia urmărește să asigure faptul că gospodăriile și întreprinderile din UE continuă să aibă acces la finanțarea de care au nevoie pe întreaga durată a crizei. Pentru a oferi statelor … Continued