Newsroom

Consultări publice cu privire la patru viitoare propuneri legislative

Consultări publice cu privire la patru viitoare propuneri legislative

Comisia a lansat consultări publice cu privire la patru componente-cheie ale legislației UE privind clima, în privința cărora Comisia intenționează să adopte propuneri de revizuire în iunie 2021. Aceste patru propuneri viitoare vor contribui la punerea în practică a Pactului verde european și la atingerea noului obiectiv propus de UE, de reducere cu cel puțin … Continued

Programul LIFE: finanțare de peste 280 de milioane EUR din partea UE

Programul LIFE: finanțare de peste 280 de milioane EUR din partea UE

Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de peste 280 de milioane EUR din bugetul UE pentru peste 120 de noi proiecte în cadrul programului LIFE. Această finanțare din partea UE va atrage investiții totale de aproape 590 de milioane EUR pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale acestor proiecte în materie … Continued

Noua agendă privind consumatorii

Noua agendă privind consumatorii

Comisia Europeană a lansat Noua agendă privind consumatorii, menită să le permită consumatorilor europeni să joace un rol activ în cadrul tranziției verzi și al celei digitale. Agenda abordează, de asemenea, modul în care se poate spori protecția și reziliența consumatorilor în cursul și în urma pandemiei de COVID-19, care a creat probleme semnificative ce afectează … Continued

O pregătire și un răspuns în caz de criză mai puternice pentru Europa

O pregătire și un răspuns în caz de criză mai puternice pentru Europa

Comisia Europeană prezintă o serie de propuneri pentru consolidarea cadrului de securitate sanitară al UE și pentru consolidarea pregătirii pentru situații de criză și a rolului de răspuns al principalelor agenții ale UE. Pentru a intensifica lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și pentru a face față urgențelor sanitare viitoare este necesară o mai bună coordonare la nivelul … Continued

Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027

Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027

Comisia a prezentat Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027. Planul de acțiune promovează incluziunea pentru toți, recunoscând contribuția importantă a migranţilor. La baza acestui plan stă principiul potrivit căruia integrarea incluzivă necesită eforturi atât din partea individului, cât și din partea comunității-gazdă. Planul stabilește noi acțiuni care valorifică realizările planului de acțiune … Continued