Newsroom

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: 161,5 milioane EUR pentru sprijinirea schimburilor de personal implicat în cercetare și pentru cofinanțarea de programe de formare

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: 161,5 milioane EUR pentru sprijinirea schimburilor de personal implicat în cercetare și pentru cofinanțarea de programe de formare

Comisia a anunțat noi cereri de propuneri în cadrul componentelor privind schimburile de personal Marie Skłodowska-Curie (MSCA) și cofinanțarea de programe regionale, naționale și internaționale (COFUND). Cererea de propuneri COFUND din 2021, cu un buget total de 89 milioane EUR, se va încheia la 10 februarie 2022, iar cererea de propuneri din 2021 privind schimburile de personal, cu un buget … Continued

Corpul european de solidaritate: peste 138 de milioane EUR pentru sprijinirea activităților de voluntariat ale tinerilor în 2022

Corpul european de solidaritate: peste 138 de milioane EUR pentru sprijinirea activităților de voluntariat ale tinerilor în 2022

Comisia a lansat în data de 17 noiembrie, cererea de propuneri pentru 2022 în cadrul Corpului european de solidaritate, un program al UE destinat tinerilor care doresc să participe la activități de solidaritate în diverse domenii, de la ajutorarea persoanelor defavorizate, până la acțiuni în domeniul sănătății și al mediului, în întreaga UE și în … Continued

Comisia anunță investiții de aproape 2 miliarde EUR din programul „Europa digitală”, menite să permită realizarea de progrese pe calea tranziției digitale

Comisia anunță investiții de aproape 2 miliarde EUR din programul „Europa digitală”, menite să permită realizarea de progrese pe calea tranziției digitale

Comisia a adoptat trei programe de lucru pentru programul „Europa digitală”, în cadrul cărora sunt evidențiate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totală de 1,98 miliarde EUR. Acest prim set de programe de lucru prevede investiții strategice care vor contribui în mod decisiv la realizarea obiectivelor Comisiei în vederea transpunerii în … Continued

Pachetul bancar 2021: UE propune noi norme pentru consolidarea rezilienței băncilor și o mai bună pregătire a acestora pentru viitor

Pachetul bancar 2021: UE propune noi norme pentru consolidarea rezilienței băncilor și o mai bună pregătire a acestora pentru viitor

Comisia Europeană a adoptat o revizuire a normelor bancare ale UE (Regulamentul privind cerințele de capital și Directiva privind cerințele de capital). Prin aceste noi norme se va asigura faptul că băncile din UE vor deveni mai reziliente la eventualele șocuri economice viitoare și vor contribui în același timp la redresarea Europei în urma pandemiei … Continued

Stimularea tranziției verzi a Europei: Comisia investește 1,5 miliarde EUR în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate

Stimularea tranziției verzi a Europei: Comisia investește 1,5 miliarde EUR în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate

Comisia a lansat cea de a doua cerere de propuneri pentru proiecte la scară largă din cadrul Fondului pentru inovare, unul dintre cele mai mari programe din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon, finanțate din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor … Continued