Materiale de informare

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Promovarea respectării drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană FRA –  culege date și informații pertinente și oportun; –  împărtășește cu factorii politici și de decizie perspective și sfaturi bazate pe dovezi; –  sensibilizează și promovează drepturile fundamentale; –  cooperează cu diverși parteneri la nivel internațional, al UE și național. Agenția pentru drepturi fundamentale produce o varietate … Continued

Globalisation patterns in EU trade and investment

Globalisation patterns in EU trade and investment

Broșura de față se concentrează pe una dintre cele mai importante aspecte legată de globalizare, de creșterea fluxurilor comerciale și financiare între Uniunea Europeană și restul lumii. Această publicație prezintă o gamă largă de statistici privind balanța de plăți, comerțul internațional și mediul de afaceri într-o lume globalizată. Evidențiază modele recente în comerț, investiții și, … Continued

Mediul pentru europeni

Mediul pentru europeni

Milioane de oameni din întreaga lume depind direct de oceane pentru supraviețuirea lor. Însă, în cele din urmă, întreaga umanitate are nevoie de oceane sănătoase pentru combaterea schimbărilor climatice, purificarea aerului, reglarea condițiilor meteorologice și asigurarea unei surse esențiale de hrană și apă. Acțiunile pentru protejarea oceanelor noastre sunt eficiente doar prin cooperare globală puternică, … Continued

Combaterea euroscepticismului, extremismului/radicalizării și consolidarea încrederii în valorile europene

Combaterea euroscepticismului, extremismului/radicalizării și consolidarea încrederii în valorile europene

Promovarea unor politici publice riguros fundamentate, sprijinite pe analize și dezbateri prealabile, reprezintă un element esențial în furnizarea unor rezultate de calitate și cu impact pozitiv asupra vieții cetățenilor. Institutul European din România, în calitate de instituție publică cu atribuții în sprijinirea formulării și aplicării politicilor Guvernului, a continuat și în anul 2015 programul de … Continued

CHARTER of Fundamental Rights of the European Union

CHARTER of Fundamental Rights of the European Union

Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse chiar în tratatele sale fondatoare, acestea au fost consolidate prin adoptarea unor serii de documente, care au facilitat parcurgerea unor etape instituţionale. Astfel, istoria Uniunii Europene poate fi reperată prin prisma evoluţiei protecţiei drepturilor omului, ce a influenţat decisiv forma, precum … Continued