Materiale de informare

Access to quality education for children with special educational needs

Access to quality education for children with special educational needs

Această broșură oferă o imagine de ansamblu asupra politicii și practicilor statelor membre ale UE în oferirea accesului la școlarizare a copiilor cu nevoi educaționale speciale (SEN). În acest material găsiți informații despre principalele abordări adoptate de statele membre și sunt identificate cinci provocări cheie pentru factorii de decizie și practicieni. Accesul la școlarizare de … Continued

Cities in the World: A New Perspective on Urbanization

Cities in the World: A New Perspective on Urbanization

Raportul abordează noi perspective asupra urbanizării prin aplicarea pentru prima dată a două noi definiții ale așezărilor umane pe întregul glob: gradul de urbanizare și zona urbană funcțională. Raportul prezintă noi dovezi ale tendințelor de urbanizare recente și viitoare și aruncă o privire asupra evoluției zonelor metropolitane de pe glob. Acesta examinează de ce calitatea … Continued

Erasmus+ for schools

Erasmus+ for schools

Erasmus + este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport. Se desfășoară timp de șapte ani, din 2014 până în 2020. Toate școlile – preșcolar, primar și secundar – sunt binevenite să se alăture Erasmus+. Finanțarea este disponibilă pentru proiecte de mobilitate a personalului și parteneriate transfrontaliere. Cursuri întregi sau grupuri de elevi … Continued

Educația digitală în școlile din Europa

Educația digitală în școlile din Europa

Prezentul raport Eurydice pune în lumină două perspective diferite, dar complementare ale educației digitale: formarea de competențe digitale relevante pentru elevi și cadrele didactice, pe de o parte și utilizarea tehnologiilor în scop pedagogic pentru a sprijini, a îmbunătăți și a transforma învățarea și predarea, pe de altă parte. Raportul acoperă diferite arii ale educației … Continued

Child rights in the EU

Child rights in the EU

Toate statele membre ale UE sunt obligate de Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului (CRC) și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv articolul 24 privind drepturile copilului. Convenția privind drepturile copilului sărbătorește cea de-a 30-a aniversare în 2019, în timp ce Carta marchează a zecea aniversare. Ambele obligă organismele UE și statele membre … Continued