Materiale de informare

Cultură și mass-media

Cultură și mass-media

Uniunea Europeană dorește să protejeze patrimoniul cultural și diversitatea între țări și să valorifice contribuția industriilor culturale și creative la economie și societate. De asemenea, politica UE urmărește să răspundă provocărilor comune, cum ar fi trecerea la producția digitală și la conținutul digital sau modalitatea de a încuraja inovarea în sectorul cultural. Noua Agendă europeană … Continued

Migrație și azil

Migrație și azil

Politica comună a UE în materie de migrație și azil ajută Europa să facă față într-o manieră eficace provocărilor legate de migrație. Mai mult de 3,2 milioane de solicitanți de azil au solicitat protecție internațională în UE începând cu 2015, mulți dintre aceștia fugind de războiul și de teroarea din Siria și din alte țări … Continued

2021: Anul european al căilor ferate

2021: Anul european al căilor ferate

Pactul ecologic european Despre ce este vorba? –  Îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic european; –  Promovarea unui mod atractiv și durabil de a conecta cetățenii și întreprinderile; –  Completarea viitoarei strategii privind o mobilitate durabilă și inteligentă; –  Evidențierea altor inițiative-cheie. Aceste subiecte se regăsesc în corpul acestui material informativ. Centrul Europe Direct Argeș pune la … Continued

Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără

Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără

În 2018, liderii europeni au discutat prioritățile pentru bugetul pe termen lung al Uniunii – cadrul financiar multianual 2021-2027. Acesta reprezintă o oportunitate istorică de a reforma bugetul și de a dubla aspirațiile politice cu mijloacele necesare pentru a acționa. Comisia a prezentat un pachet cuprinzător, care include cadrul global și programele sectoriale. Aceste propuneri asigură … Continued

Comisia Europeană 2019-2024

Comisia Europeană 2019-2024

Un nou elan pentru democrația europeană. Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția tuturor cetățenilor mai multe exemplare ale acestui material informativ.